❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

اطلاعیه ثبت نام و انتخاب واحد متاخرین

 قابل توجه دانشجویانی که تاکنون موفق به انتخاب واحد نشده اند به استحضار می رساند مهلت انتخاب واحد متاخرین در تاریخ های 9 بهمن و 10 بهمن می باشد که موارد ذیل مورد دقت باشد:

1. زمان فوق الذکر آخرین مهلت انتخاب واحد می باشد و پس از آن هیچ گونه درخواستی پذیرفته نیست.

2. مسئولیت عدم انتخاب واحد به عهده دانشجو می باشد. عدم انتخاب واحد در یک ترم به موجب ماده 23 آئین نامه آموزشی به منزله انصراف از تحصیل می باشد. همچنین حذف و اضافه در تاریخ های 24 و 25 بهمن ماه می باشد.

به موارد ذیل دقت فر مایید:

1. در حذف و اضافه، هر دانشجو فقط امکان حذف 2 تکدرس و اضافه نمودن 2 تکدرس را دارد. 2. دانشجویی که قصد اخذ درس جدید در زمان حذف و اضافه دارد بایستی از ابتدای ترم در کلاسهای درس مورد نظر حاضر شود و عدم حضور از حداکثر میزان مجاز غیبت وی کسر خواهد گردید.

با تشکر اداره آموزش