سه شنبه, 01 خرداد 1397

liste dorusجدول ذیل لیست واحدهاي درسي رشته مدیریت بازرگانی (گرایش مالی) مقطع كارشناسي ارشد را نشان می دهد:

pdfدانلود فایل PDF

 

bazargani 1جدول ذیل ترم بندی پیشنهادی رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی – مقطع كارشناسي ارشد را نشان می دهد:

pdfدانلود فایل PDF

 

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری شورای عالی برنامه ریزی که در جلسه 344 شورای سرپرستان مورخ 1376/4/22  شورای عالی برنامه ریزی تشکیل شد به تصویب رسید.

pdf