سه شنبه, 01 خرداد 1397

liste dorusجدول ذیل لیست واحدهاي درسي رشته مدیریت اماکن متبرکه مذهبی مقطع كارشناسي ارشد را نشان می دهد:

pdfدانلود فایل PDF

 

amaken mazhabiجدول ذیل ترم بندی پیشنهادی رشته مدیریت اماکن متبرکه مذهبی مقطع کارشناسی ارشد را نشان می دهد:

pdfدانلود فایل PDF

 

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت اماکن متبرکه مذهبی برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری شورای عالی برنامه ریزی که در جلسه 673 شورای سرپرستان مورخ 1386/12/11 به تصویب رسید.

مطالعه بیشتر...