دکتر محمد محمدرضایی

mohammadrezaee

 

محمد محمد رضایی در اول فرودین 1339 در یک خانواده مذهبی در شهر مقدس قم به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایى، راهنمایی و دبیرستان را در قم گذراند و در سال 57- 1356 در رشته علوم تجربی از دبیرستان حکیم نظامی قم، دیپلم گرفت. در دانشگاه، جهت ادامه تحصیل، رشته شیمی را انتخاب کرد و حدود 80 واحد درسی را در این رشته پاس نمود.

 وی به جهت علاقه و نیاز دانشگاهها به مسائل فکری و عقیدتی به رشته فلسفه غرب روی آورده و لیسانس و فوق لیسانس را در همین رشته در دانشگاه تهران به اتمام رساند. بعد از اتمام فوق لیسانس، دکترای فلسفه و کلام را در سال 1378 از دانشگاه تربیت مدرس تهران اخذ نمود. محمدرضایی به جهت آشنایی با تفکر اسلامی از سال 1359  در حوزه علمیه قم به تحصیل در دوره سطح و خارج فقه و اصول و فلسفه اشتغال دارد.

 

مدارج علمی و تحصیلی:

 

ردیف

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

حوزه / دانشگاه

سال شروع

سال پایان

1

تحصیلات حوزوی

سطح خارج فقه و اصول و فلسفه

حوزه علمیه قم

1359

1387

2

دکترا

فلسفه و کلام

دانشگاه تربیت مدرس

1372

1378

3

کارشناسی ارشد

فلسفه غرب

دانشگاه تهران

1369

1372

4

کارشناسی

فلسفه غرب

دانشگاه تهران

1357

1367

 

تألیف کتاب:

 

ردیف

عنوان کتاب

نوع

(تألیف / ترجمه)

ناشر / محل نشر

سال انتشار

1

فلسفه دین / جان هاسپرز

ترجمه

مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی/ قم

1370

2

فلسفه کانت و نقد و بررسی آن/ یوسف کرم

ترجمه

انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم/ قم

1371

3

براهین اثبات وجود خدادر فلسفه غرب/پل ادواردز

ترجمه

با مشارکت مرحوم جمالی‌نسب

انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم/ قم

1371

4

مبانی فلسفه مسیحیت/ اتین ژیلسون

ترجمه

با مشارکت دکتر سیدمحمود موسوی

انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم/ قم

1375

5

فلسفه و کلام اسلامی/ محمد رضا مظفر

ترجمه

با مشارکت دکتر محمودی

انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم/ قم

1375

6

تبیین و نقد فلسفه اخلاق کانت

تألیف

انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم/ قم

1379

7

خدا از نگاه امام علی (ع)

تألیف

انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم/ قم

1382

8

الهیات فلسفی

تألیف

بوستان کتاب/ قم

1383

9

خاستگاه نواندیشی دینی

تألیف

زلال کوثر/ قم

1381

10

جستارهایی در کلام جدید

تألیف

با مشارکت گروه نویسندگان

انتشارات سمت و دانشگاه قم/ تهران – قم

1381

11

تجربه دینی بشر/ نینیان اسمار ت

ترجمه

با مشارکت دکتر محمودی

انتشارات سمت/ تهران

1383

12

مبانی فلسفه دین

ترجمه

با مشارکت گروه مترجمان

بوستان کتاب/ قم

1383

13

اندیشه اسلامی (1)

تألیف

با مشارکت مرجع عالیقدر علامه سبحانی

نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها

1384

14

اندیشه اسلامی (2)

تألیف

با مشارکت مرجع عالیقدر علامه سبحانی

نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها

1386

15

جهان بینی اسلامی (توحید)

درسنامه ویژه دوره‌های تربیت معلم رشته آموزش دینی و عربی

تالیف

وزارت آموزش و پرورش

1389

16

کلام جدید با رویکرد تطبیقی

با مقدمه حضرت آیت الله العظمی  سبحانی

تالیف

دانشگاه معارف

1390

 

تألیف مقاله (مجله، سمینار، همایش):

 

ردیف

عنوان مقاله

ناشر / محل نشر

سال انتشار

1

شیخ اشراق از نگاهی دیگر

کیهان فرهنگی

1375

2

وحدت و کثرت از دیدگاه ابن سینا

کیهان فرهنگی

1377

3

ارتباط دین و اخلاق از دیدگاه کانت

قبسات(علمی- ترویجی)

1378

4

تفکر دینی در قرن بیستم در آیینه نقد

قبسات(علمی- ترویجی)

1379

5

نگاهی به پلورالیسم معرفتی

قبسات(علمی- ترویجی)

1379

6

خاستگاه نظریه تکامل معرفت دینی

قبسات(علمی- ترویجی)

1379

7

براهین اثبات وجود خدا

قبسات(علمی- ترویجی)

1380

8

مبانی کلامی و فلسفی حکومت دینی

قبسات(علمی- ترویجی)

1380

9

نقد" عقل و اعتقاد دینی"

قبسات(علمی- ترویجی)

1381

10

خاستگاه نو اندیشه دینی

قبسات(علمی- ترویجی)

1380

11

نگاهی به زبان دینی

قبسات(علمی- ترویجی)

1381

12

نقد " نظریه اخلاقی کانت"

قبسات(علمی- ترویجی)

1381

13

نگاهی به تجربه دینی

قبسات(علمی- ترویجی)

1381

14

نگاهی به دین پژوهی

قبسات(علمی- ترویجی)

1382

15

مبانی قرائت های مختلف درقرآن

قبسات(علمی- ترویجی)

1382

16

فلسفه اخلاق از دیدگاه استاد مطهری

قبسات(علمی- ترویجی)

1383-1382

17

مبادی ما بعد الطبیعیعلوم نوین / ترجمه دکتر عبدالکریم سروش در آیینه نقد

قبسات(علمی- ترویجی)

1379

18

"فلاسفه بزرگ" دربوته نقد

قبسات(علمی- ترویجی)

1379

19

معنای جدیدی از انتظار فرج حضرت ولی عصر (عج)

قبسات(علمی- ترویجی)

1383

20

رابطه عقل و ایمان

(فلسفه و دین)

قبسات(علمی- ترویجی)

1384

21

پلورالیسم، نقد و راه حل

قبسات(علمی- ترویجی)

1384

22

کانت و سکولاریسم اخلاقی

کتاب نقد

1383

23

خدا در فلسفه کانت

مجله تخصصی کلام اسلامی حوزه‌علمیه قم

1376

24

برهان نظم (1)

مجله تخصصی کلام اسلامی حوزه علمیه قم

1376

25

برهان نظم (2)

مجله تخصصی کلام اسلامی حوزه علمیه قم

1377

26

مساله شرور(1)

مجله تخصصی کلام اسلامی حوزه علمیه قم

1377

27

مساله شرور (2)

مجله تخصصی کلام اسلامی حوزه علمیه قم

1377

28

برهان حرکت(1)

مجله تخصصی کلام اسلامی حوزه علمیه قم

1378

29

برهان حرکت (2)

مجله تخصصی کلام اسلامی حوزه علمیه قم

1378

30

خاستگاه نظریه تکامل معرفت دینی

مجله تخصصی کلام اسلامی حوزه علمیه قم

1379

31

برهان صدیقین بر وجود خدا از دیدگاه امام علی (ع)

مجله تخصصی کلام اسلامی حوزه علمیه قم

1380

32

خاستگاه نواندیشی دینی در ایران(1)

مجله تخصصی کلام اسلامی حوزه علمیه قم

1380

33

خاستگاه نو اندیشی دینی در ایران(2)

مجله تخصصی کلام اسلامی حوزه علمیه قم

1381

34

برهان معجزه برز اثبات وجود خدا از دیدگاه امام علی (ع)

مجله تخصصی کلام اسلامی حوزه علمیه قم

1381

35

برهان حدوث از دیدگاه امام علی (ع)

مجله تخصصی کلام اسلامی حوزه علمیه قم

1381

36

افکار عمومی و وحی الهی

مجله تخصصی کلام اسلامی حوزه علمیه قم

1382

37

استدلال اخلاقی بر وجود خدا

مجله تخصصی کلام اسلامی حوزه علمیه قم

1377

38

خاتمیت یا بسط تجربه نبوی

مجله تخصصی کلام اسلامی حوزه علمیه قم

1382

39

برهان معقولیت یا احتیاط عقلی بر وجود خدا

مجله تخصصی کلام اسلامی حوزه علمیه قم

1380

40

برهان نظم از دیدگاه امام علی (ع)

مجله تخصصی کلام اسلامی حوزه علمیه قم

1382

41

قرآن و حدیث، منبع و الهام بخش فلسفه اسلامی

نامه مفید(علمی- پژوهشی)

1376

42

آزادی از دیدگاه کانت

نامه مفید(علمی- پژوهشی)

1380

43

اخلاق و فلسفه اخلاق از دیدگاه کانت

نامه مفید(علمی- پژوهشی)

1380

44

اراده خیر از دیدگاه کانت

مجله مجتمع آموزشی عالی قم(علمی- پژوهشی)

1378

45

تکلیف از دیدگاه کانت

مجله مجتمع آموزشی عالی قم(علمی- پژوهشی)

1378

46

برهان فطرت بر وجود خدا از دیدگاه امام علی (ع)

مجله مجتمع آموزشی عالی قم(علمی- پژوهشی)

1380

47

مقایسه برهان صدیقین و وجود شناختی

مجله مجتمع آموزشی عالی قم(علمی- پژوهشی)

1380

48

مبنای حقوق از دیدگاه کانت

مجله مجتمع آموزشی عالی قم(علمی- پژوهشی)

1381

49

دین و استقلال اخلاق از دیدگاه کانت

پژوهش های فلسفی – کلامی دانشگاه قم

(فصلنامه علمی – ترویجی)

1378

50

بحثی پیرامون ماده از نظر فیزیک جدیدو نتایج آن

معرفت

1377

51

تألیف با ترجمه

آینه پژوهش

 

52

تعلیم مقدس

نقد و نظر

1374

53

استدلال اخلاقی بر وجود خدا

مدرس-دانشگاه تربیت مدرس(علمی- پژوهشی)

1380

54

نظریه مطابقت ذهن خارج از دیدگاه ملاصدرا و بیرون از او

مجموعه مقالات، ج1، همایش جهانی ملا صدرا

1380

55

ملا صدرا و اصالت وجود

همایش جهانی ملا صدرا

 

56

مقایسه بین برهان صدیقین و وجودی

همایش جهانی ملا صدرا، جزیره کیش

 

57

رابطه دین و اخلاق از دیدگاه امام خمینی(ره)

همایش اخلاق و عرفان امام خمینی(ره)

1382

58

مبانی پلورالیسم دینی

اندیشه های فلسفی (پردیس قم)

1383

59

استدلال تجربه دینی بر وجود خدا و پلورالیسم دینی

اندیشه های فلسفی (پردیس قم)

1384

60

مساله شر و راه حل های آن

اندیشه های فلسفی (پردیس قم)

1384

61

رسالت جهانی منتظران حضرت ولی عصر (عج)

DIALOGUE

2005

62

پلورالیسم دینی، نقد و راه حل

DIALOGUE

2005

63

رویة فی لغة الدین/اطلالة علی لغة الدین

المحجة(مجلة فصیلة متخصصة تعنی بشئون الفکرالدینی و الفلسفة الاسلامیة)

1425

64

جایگاه حکمت و علوم عقلی در حوزه های دینی(1)

پگاه حوزه(18)

1425

65

جایگاه حکمت و علوم عقلی در حوزه های دینی(2)

پگاه حوزه (19)

1425

66

حکومت دینی، عدالت گستری با سلب ارزش و آزادی انسان

کتاب نقد

1384

67

صورتی بر صورتی

مجله تخصصی کلام اسلامی

1384

68

رابطه اخلاق با علم کلام

قبسات

1384

69

هفوات الناقدین، قرادة نقدیة الاراء کدیور حول الامامة و التاریخ

نصوص معاصره(عربی)

2007

70

هگل،وضع مجامع افلاطونوکانت، مطالعه تطبیقی درباب دیالکتیک و فرایند خود آگاهی

اندیشه های فلسفی

1384

71

پلورالیسم دینی و اسلام

قبسات(علمی- ترویجی)

1384

72

نسبت علم کلام و اخلاق

قبسات(علمی- ترویجی)

1384

73

چیستی مسائل فلسفه دین و مسائل آن

قبسات(علمی- پژوهشی)

1385

74

مبانی و ماهیت خاتمیت پیامبر اسلام (ص)

کتاب نقد

1385

75

تحلیلی درباره بازخوانی امامت در پرتو نهضت حسینی

مجله تخصصی کلام اسلامی

1385

76

براهین اثبات وجود خدا

قبسات(علمی- پژوهشی)

1385

77

الهیات تطبیقی بین اسلام و مسیحیت

(توحید و شرک)

قبسات(علمی- پژوهشی)

1386

78

نفس انسان موجودی ناشناخته

قبسات(علمی- پژوهشی)

1386

79

امامت و سکولاریسم

قبسات(علمی- پژوهشی)

1386

80

برهان جهان شناختی از دیدگاه امام خمینی(ره)

مجله اندیشه نوین دینی(علمی- پژوهشی)

1386

81

براهین اثبات حیات پس از مرگ

قبسات(علمی- پژوهشی)

1386

82

نگاهی به هرمنوتیک

قبسات(علمی- ترویجی)

 

83

رابطه وحی و تجربه دینی

قبسات(علمی- پژوهشی)

1387

84

وجود خدا و مسئله شر

قبسات(علمی- پژوهشی)

1388

85

خلقت حوا از دیدگاه قرآن و روایات

اندیشة معرفت دینی(علمی- پژوهشی)

1388

86

پژوهشی در نظزیه بدا

انجمن معارف اسلامی(علمی- پژوهشی)

1388

87

وحی و شعر

اندیشة نوین دینی(علمی- پژوهشی)

1388

88

رویکرد اشراقی ابن‌سینا در هستی‌شناسی(با احمد سعادت)

معرفت فلسفی (علمی- پژوهشی) ش 27

بهار 1389

89

سعادت حقیقی از دیدگاه ملاصدرا (با محمدقاسم الیاسی)

آیینه معرفت (علمی- پژوهشی) ش 16

پاییز 1387

90

پژوهشی در باب اجماع عام و مقایسه آن با برهان فطرت

پژوهش‌های فلسفی کلامی ش 40

تابستان 1388

91

قانون زرین اعتدال؛ نقد و بررسی (با محمد جداری عالی)

قبسات(علمی- پژوهشی) ش 53

پاییز 1388

92

برهان فطرت بر تثبات وجود خدا

قبسات(علمی- پژوهشی) ش 55

بهار 1389

93

پژوهشی در عصمت امامان (با حمیدرضا قربانی)

انجمن معارف اسلامی(علمی- پژوهشی) ش 23

تابستان 1389

94

ماهیت وحی و نقش پیامبر

عقل و دین ( امتیاز نگرفته) ش 1

زمستان 1387

95

مقایسه دیدگاه جان هیک و سید حسین نصر در باب کثرت گرایی دینی (با طاهره کریم زاده)

الهیات تطبیقی مجله علمی ـ پژوهشی (شماره2)

تابستان 1382

96

استکمال جوهری نفس انسانی از منظر ملاصدرا (با محمد قاسم الیاسی)

خردنامة صدرا علمی ـ پژوهشی (شماره 62)

زمستان 1389

97

شرطیه پاسکال: آیا نظریه معقولیت یک برهان است؟ (با مصطفی حسینی گلکار)

حکمت و فلسفه (علمی ـ پژوهشی شماره 22)

تابستان 1389

98

بررسی و نقد کثرت‌گرایی دینی به روایت سید حسین نصر (با طاهره کریم‌زاده)

پژوهشنامة فلسفة دین (علمی ـ پژوهشی شماره 15)

بهار و تابستان 1389

99

پژوهشی دربارة ولایت تکوینی انسان از دیدگاه قرآن (با حضرت آیت الله العظمی سبحانی)

مجله انسان پژوهی دینی شماره 24

پائیز و زمستان 1389

100

نقد و بررسی دیدگاه پروفسور هاکینگ در باب رابطه خدا و جهان

مجله تخصصی کلام اسلامی

تایستان 1390

 

آثار لاتین:

 

Publication year

Publish/publish center

ARTICLE NAME

row

2006

 

DIALOGUE

THE Role of Religion in Removing the crises facing todays Man

1.

2008

Alhikmah

Relation between Reason and faith

2.

سوابق اجرایی (مسئولیت اجرایی و عضویت در هیأت‌ها / شوراها):

 

ردیف

عنوان مسئولیت

سازمان / مؤسسه

سال(های)

1

مسئول

پژوهشکده و گروه فلسفه و کلام مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی حوزه علمیه قم

به مدت 8 سال

2

سر دبیر مجله‌های

1. قبسات،(علمی- پژوهشی)

2. فلسفة دین(علمی- پژوهشی)

3. مجله انگلیسی دیالوگ

به مدت 10 سال

به مدت 5 سال

 

3

مدیر گروه فلسفه

پردیس قم – دانشگاه تهران

1384-1386

4

رئیس

دانشگاه پیام نور استان قم

1386-1387

5

مدیر

دوره دکتری تخصصی رشته درسی معارف اسلامی دانشگاه پیام نور

1386-1387

6

مدیر بخش فلسفه دین

پردیس قم – دانشگاه تهران

1388

7

عضو هیئت تحریریه

مجله تخصصی کلام اسلامی (حوزه علمیه قم)

 

8

عضو هیئت تحریریه

مجلسه علمی پژوهشی اندیشة نوین دینی (نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه

1374-

9

عضو شورای حلقة فلسفة دین کلام و ادیان و عرفان

کرسی‌های نظریه پردازی و نوآوری وابسته به شورای انقلاب فرهنگی

1377

10

عضو هیئت مؤسس و هیئت مدیریة

انجمن فلسفة دین ایران

 

11

عضو شورای عالی

انتشارات دانشگاه تهران

1382ـ1387

12

عضو گروه آموزشی و پژوهشی

کمیسیون حوزوی شورای انقلاب فرهنگی

1387-

 

توضیحات (افتخارات / علایق پژوهشی):

 

دریافت شش لوح تقدیرجهت انتخاب برخی از کتاب ها و مقاله ها به عنوان کتاب و مقاله سال.

استاد پژوهشگر نمونه پردیس قم – دانشگاه تهران در سالهای 1382و1384و1385 و 1389.

استاد نمونه استان قم در سال های 1383،1385و1386.

استاد نمونه بسیجی استان قم در سال 1386.

انتخاب و اخذ لوح تقدیر به مناسبت تالیف اندیشه اسلامی(1)و(2) به همراه آیت الله العضمی سبحانی از وزیر محترم آموزش عالی و رئیس محترم بسیج اساتید دانشگاه به عنوان نماد علمی و عملی وحدت حوزه و دانشگاه.

بیش از 200 مصاحبه و گفتگوی تلوزیونی و رادیویی.

تألیف بیش از 50 مقاله علمی در روزنامه های کثیر الانتشار.

کارشناس برنامه هفتگی پرسمان به مدت 2 سال در تلوزیون از مهر 1385.

بیش از50مقاله، مصاحبه و گفت و گوهای علمی با روزنامه های کثیر الانتشار اطلاعات، کیهان،جمهوری اسلامی، رسالت

جزء نخبگان رشته تخصصی فلسفه و کلام حوزه علمیه قم.

موفقیت در کرسی نظریه پردازی و نوآوری تحت عنوان چیستی دین و مسائل آن (سال 1388)

اخذ عنوان الگوی مناسب وحدت حوزه و دانشگاه به همراهی علامه حضرت آیت الله سبحانی به مناسبت تالیف کتاب‌های دانشگاهی اندیشة اسلامی (1) و (2) از سوی مقامات عالیة نظام