سه شنبه, 01 خرداد 1397
 memearzadeh

نام و نام خانوادگی:       احمد معماری زاده

سمت :                         معاون امور فرهنگی و دانشجویی

شماره داخلی:             106

اهم وظایف

1- نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دانشجویی موسسه

2-   راهبری و نظارت بر حسن اجرای کلیه امورفرهنگی موسسه در سطوح استادان، دانشجویان و کارکنان موسسه

3-   برنامه ریزی به منظور توسعه آموزشهای فرهنگی ، سیاسی ، اخلاقی از طریق برگزاری کلاسهای آموزشی ،سمینارها و مجامع فرهنگی

 

moeini

نام و نام خانوادگی:       دکتر حسین معینی

سمت :                         معاون آموزشی و پژوهشی

شماره داخلی:             130

اهم وظایف

1- نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاستها، مقررات و فرآیند های آموزش و تحصیلات تکمیلی موسسه

2-   پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی واحد های مختلف

3-   کنترل و نظارت بر فرآیند های پژوهشی موسسه بر اساس تقویم تعیین شده در طرحنامه پروژه های مصوب پژوهشی و تحقیقاتی

 

 khansari

نام و نام خانوادگی:       سید رضا خوانساری

سمت :                         مدیر اجرایی و مسئول حراست

شماره داخلی:             110

اهم وظایف

1-   حفاظت پرسنلی و دانشجویی مؤسسه و نظارت بر عملکرد پرسنل حفاظت فیزیکی.

2-   نظارت بر حفاظت اسناد، مدارک و سیستم های الکترونیکی.

3- ارائه خدمات مشاوره ای به دانشجویان و بررسی و پاسخ به استعلامات و درخواست های دیگر سازمان ها در چارچوب وظایف.

banaee

نام و نام خانوادگی:       روح الله بنایی

سمت :                         معاون توسعه مدیریت و منابع

شماره داخلی:             102

اهم وظایف

1- نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری، مالی و عمرانی موسسه

2-   برنامه ریزی ، تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه سالیانه موسسه

3-   رسیدگی به اهداف اجرایی موسسه و هدایت و نظارت بر چگونگی گردش کارها و روش های کاری موجود در واحدهای مختلف

 

mahdavi

نام و نام خانوادگی:       سید محمدباقر مهدوی

سمت :                         مدیر آموزش

شماره داخلی:             119

اهم وظایف

1- برنامه ریزی آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی
2- اجرای آیین نامه ها ، دستورالعمل ها ومقررات آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
3- نظارت و ارزیابی مستمر بر فعالیت های آموزشی و امور اساتید و کارکنان تحت سرپرستی

 

نام و نام خانوادگی:       سید علی ربانی

سمت :                         کارشناس تحصیلات تکمیلی

 

شماره داخلی:             108

اهم وظایف

1-   برنامه ریزی آموزشی و درسی دوره های تحصیلات تکمیلی ( کارشناسی ارشد و دکترا)

2- اجرای آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و مقررات آموزشی و درسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

3- برنامه ریزی انجام امور مربوط به پذیرش ، بررسی و پاسخگویی به درخواست های دانشجویی

beirami

نام و نام خانوادگی:       عیسی بیرامی

سمت :                         کارشناس امور اساتید

شماره داخلی:             113

اهم وظایف

1-   نظارت بر حسن اجرای تقویم زمانی برگزاری کلاس ها و تقویم آموزشی

2-   تعریف مشخصات پرسنلی ، تشکیل پرونده و عقد قرارداد اساتید

3- نظارت   بر آماده سازی کلاس ها، لوازم و تجهیزات آموزشی

piraman2

نام و نام خانوادگی:       عباس پیرامن

سمت :                         کارشناس خدمات آموزشی

شماره داخلی:             112

اهم وظایف

1-   پذیرش و ثبت نام دانشجویان جدیدالورود در مقاطع کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد

2-   برنامه ریزی و اجرای دقیق آزمون ها   و ثبت نمرات

3- انجام امور مربوط به دانش آموختگان

 

jannati

نام و نام خانوادگی:       امین جنتی زاده

سمت :                         کارشناس خدمات آموزشی

شماره داخلی:             111

اهم وظایف

1-   ارائه خدمات آموزشی نظیر انتخاب واحد و حذف و اضافه

2-بررسی سرفصل ها و واحدهای درسی

3-انجام کلیه امور مربوط به مکاتبات و ثبت و ضبط نامه ها

 

 hatefi 3

نام و نام خانوادگی:       سید مهدی هاتفی

سمت :              کارشناس امور فرهنگی دانشجویی و روابط عمومی

شماره داخلی:             116

اهم وظایف

1-   برنامه ریزی و اجرای   برنامه و فعالیت های فرهنگی ، مذهبی ، ملّی وغیره

2-   اجرای امور مربوط به خدمات رفاهی دانشجویان ( خوابگاه ، وام ، سلف، ورزشی) تشکیل انجمن ها ، کانون ها و تشکلات   دانشجویی

3- برنامه‌ریزی، هماهنگی و هدایت فعالیت‌های واحد روابط عمومی مؤسسه و انعكاس فعاليت‌هاي مؤسسه، اساتید، كاركنان و دانشجويان

 

 golmohammadi

نام و نام خانوادگی:       مصطفی گل محمدی

سمت :                         مسئول اطلاعات و نگهبانی

شماره داخلی:             101

اهم وظایف

1-   کنترل دائم عبور و مرور و نظارت بر ورود و خروج افراد و اموال در ساعات اداری وغیر اداری

2-   اطلاع رسانی فوری حوادث و اتفاقات ناگهانی نظیر آتش سوزی - دزدی - خرابی و غیره به مسئولان مربوطه

3-   راهنمایی و هدایت مراجعه کنندگان حضوری و تلفنی به واحدهای مربوطه