استاد محمد حاج زمانی

hajzamani

مرتبه علمی

 

تحصیلات

دكترای مدیرت دولتی دانشگاه آزاد قم

گروه آموزشی

مدیریت صنعتی

تاریخ تولد

1334- مرودشت

پست الکترونیکی

 

 

 

سوابق تحصیلی

1-    لیسانس مدیریت صنعتی در دانشکده دهخدا وابسته به دانشگاه تهران در سال 1357
2-    فوق لیسانس مدیریت دولتی در مرکز آموزش مدیریت دولتی  معدل 19/91 در سال 1380
3-    فوق لیسانس مدیریت اجرایی در دانشکده علوم، تحقیقات دانشگاه آزاد با معدل 19/28 در سال 1383
4-    دکتری مدیرت دولتی در دانشگاه آزاد اسلامی از سال 83 تا کنون با معدل 16/73

سابقه تدریس در مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر

نام درس واحد رشته روز ساعت نیمسال
برنامه ریزی و توسعه 3 حسابداری سه شنبه

20:15- 17:45 1 91

 

سوابق آموزشی (تدریس):
1-    دانشگاه تهران (مجتمع عالی قم) به مدت 4 ترم در دانشکده مدیریت رشته های علوم مدیریت و تدریس دروس مدیریت تولید – مبانی مدیریت دولتی 1 و 2 – مدیریت پروژه در سال های 1380-83
2-    دانشگاه پیام نور استان های قم و مرکزی و خوی در رشته های علوم مدیریت و تدریس در دروس مدیریت تولید – مدیریت تحول سازمانی- مدیریت دولتی- مالیه عمومی- مدیریت منابع انسانی- تجزیه و تحلیل بهره وری- مدیریت استراتژیک و سیستم های اطلاعات مدیریت (mis)   در سال های 1381-1386
3-    دانشگاه آزاد اسلامی استان های قم و مرکزی (دلیجان و نراق) و استان آذربایجان غربی (ارومیه) در رشته های علوم مدیریت و مهندسی صنایع و کاردانی مکانیک و دروس : سازماندهی نیروی انسانی – سیستم های حقوق و دستمزد- سیستم های اطلاعات و کنترل (mis) – طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری- کارسنجی و روش سنجی – حفاظت صنعتی- مدیریت تولید – مدیریت منابع انسانی.
4-    دانشگاه علمی کاربردی استان قم رشته های علوم مدیریت (مدیریت شهری) و تدریس در دروس آمار و ریاضی کاربردی
5-    دانشگاه آزاد تهران مرکز در رشته های مدیریت گمرکی دروس گمرک 2 + میراث فرهنگی + حمل و نقل و مقررات صادرات و واردات
6-    دانشگاه ارومیه درس های: مدیریت بازار – بازرگانی بین الملل – سیستم های مالی پولی- مدیریت تولید- توسعه اقتصادی- مدیریت اسلامی
7-    دانشگاه آزاد ارومیه : تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها – مدیریت تولید – مدیریت تحول-  مدیریت خرید و سیستم انبار تحقیق عملیاتی (PR)
8-    دانشگاه بازرگانی اشنویه: بازاریابی و مدیریت بازار مدیریت سازمان های پیچیده

 

سوابق اجرایی:


ردیف سمت محل خدمت مدت خدمت
1 معاون بنیاد شهید مرودشت سپاه پاسداران 6 سال
2 رئیس اداره طرح و برنامه اداره کل صنایع فارس 7 سال
3 سرپرست و مدیرکل اداره کل صنایع فارس 8 سال
4 مدیر کل اداره کل صنایع قم 4/5 سال
5 رئیس سازمان سازمان صنایع و معادن قم 3/5 سال
6 رئیس دانشگاه جامع دانشگاه جامع علمی کاربردی قم 2 سال
7 مدیر توسعه کارآفرینی شرکت نوسازی صنایع ایران 5 ماه
8 رئیس سازمان سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی 5 سال و 2 ماه
9 مشاور پارک سرمایه گذاری پارک سرمایه گذاری استان فارس 6 ماه


سوابق تجربی:
1-    عضویت در شورای علمی – فنی شهرک الکترونیک شیراز
2-    عضویت در هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان فارس – قم – آذربایجان غربی
3-    عضویت در هیئت مدیره منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان استان قم
4-    رئیس کمیته راهبری آموزش و توسعه کارآفرینی شرکت نوسازی صنایع ایران
5-    عضویت در ستادهای جذب سرمایه گذاری در استان های قم – آذربایجان غربی
6-    عضویت در هیئت مدیره سازمان مدیریت صنعتی منطقه جنوب (شیراز) و عضویت در هیئت مدیره هشرکت تراکتورسازی ارومیه
7-    اجرای دوره تربیت مشاورین صنعتی محلی در استان های فارس و قم
8-    اجرای حداقل 7 نمایشگاه تخصصی صنایع از صنایع کوچک و متوسط کشور در حوزه های تخصصی در استان فارس
9-    رئیس کمیته اجرایی کنگره علوم غذایی استان آذربایجان غربی با حکم استاندار
10-    عضویت در هیئت امنای پارک علم و فن آوری دانشگاه ارومیه
11-    رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان قم به مدت 2 سال و 5 ماع

 

تألیفات:
1-    انتشار طرح تحقیقاتی – مطالعاتی بررسی امکانات بالقوه توسعه صنعتی در استان فارس
2-    جزوه راهنمای احداث سرمایه گذاری صنعتی در استان فارس
3-    مسئول تهیه و تدوین کتاب راهنمای توسعه صنعت استان در افق 1400 در استان قم
4-    تهیه و تنظیم جزوه آموزش های مورد نیاز جهت تربیت کارآفرینیان از نسل اول تا نسل پنج در شرکت نوسازی صنایع ایران
5-    کتاب در حریم بیت العقیق (1363)
6-    انتشار مجموعه الگوریتم نحوه مراجعین به سازمان های صنایع و معادن جهت اخذ مجوزها در دو جلد در استان فارس
7-    ارائه مقاله" سرمایه اجتماعی" در سمینار سراسری دانشگاه آزاد اسلامی (1385)
8-    انتشار و ارائه مقاله " فیزیک کوانتوم و کارآفرین" در سمینار سراسری دانشگاه آزاد رودهن (1386)
9-    انتشار و ارائه مقاله "مدیریت آینده" در سمینار آموشی سازمان صنایع و معادن استان فارس(1387)
10-    انتشار و ارائه مقاله "EFQM" یا مدل تعالی سازمانی با مطالعه موردی سیمان ارومیه در سازمان صنایع و دانشگاه ها (1387)

 
تشویقات و کسب رتبه های نمونه:
1-    مدیر نمونه استانی توسط استاندار قم – آقای بنی هاشمی- (1375)
2-    کارمند نمونه منتخب از طرف معاون امور حقوقی مجلس و استان ها(1377)
3-    مدیر نمونه استان توسط استاندار قم – مهندس سعادت- (1378)
4-    مدیر نمونه دستگاهی توسط وزیر محترم آقای مهندس جهانگیری- (1380)
5-    مدیر نمونه کشوری از سوی وزیر صنایع و معادن (1386)
6-    رئیس برترین دستگاه اجرایی استان از طرف استاندار آذربایجان غربی (1386)
7-    مدیر موفق در اجرای طرح های توسعه استان از سوی معاون حقوقی و پارلمانی وزارت متبوع(1387)
8-    مدیر موفق از سوی وزارت صنایع و معادن –  آقای مهرابیان- (1387)