استاد علی نقی امیری

amiri

مرتبه علمی

 دانشیار

تحصیلات

دکترای مديريت دولتی -توسعه و تطبيق –مدیریت اسلامی

گروه آموزشی

مدیریت 

تاریخ تولد

1337- لنجان

پست الکترونیکی

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

سوابق تحصیلی

1.کاردانی (اقتصاد نظری) دانشگاه شیراز
2.کارشناسی مديريت دولتی از مجتمع آموزش عالی قم دانشگاه تهران
3.کارشناسی ارشد مديريت دولتی گرایش منابع انسانی از دانشگاه تهران
4.دکترای مدیریت دولتی گرايش توسعه و تطبيق دانشگاه علامه طباطبائی تهران

 

 

سابقه تدریس در مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر

 

نام درس

واحد

رشته

روز

ساعت

نیمسال

اصول اساسی مدیریت اسلامی و الگوهای آن

3

مدیریت بازرگانی

یکشنبه

18-20

2 91


 

سوابق‌ تدريس‌ :

    محقق جهاد دانشگاهی شيراز (سال 58 تا 60)
    محقق و پژوهشگر دفتر مجامع مقدماتی فرهنگستان علوم اسلامی قم (سال 60 تا 70)
    محقق و پژوهشگر موسسه تحقيقاتی و فرهنگی مفيد قم (سال 70 تا 74)
    معاون آموزشی مرکز آموزش مديريت دولتی استان قم
    عضو هيئت علمی پرديس قم
    مشاور اداره کل امور پژوهشهای کاربردی دانشگاه تهران (78 تاکنون)
    عضو کمسيون علوم انسانی امور کاربردی دانشگاه تهران
    عضو کمسيون "حقوق ، علوم سياسی و معارف اسلامی" امور کاربردی دانشگاه تهران
    سرپرست دفتر امور دانشجويان شاهد و ايثارگر (سال 82 تاكنون)
    معاون دانشجویی و فرهنگی پردیس قم دانشگاه تهران


سوابق تحقيقاتى :
    طرح اوقات فراغت تابستانی (اداره کل فرهنگ و ارشاد استان تهران - 87) ، مجرى
    طرح اصلاح تبليغات شهری (اداره کل فرهنگ و ارشاد استان تهران - 87) ، همكار
    طرح اصلاح ساختار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران - 78 ، همكار
    طرح تعيين ارزشها و رويه های اجرايی استقرار و ارزيابی عمل ارزشهای اسلامی در محيط کار (78) ، همكار
    مقايسه عملکرد مديران با تحصيلات مديريت و مديران با تحصيلات غير مديريتی (سال 1382 ، سازمان مديريت و برنامه ريزی استان قم) ، مجری
    بررسی اثربخشی مديريت در مراکز پژوهشی قم (دانشگاه تهران - آبان 75) ، پايان نامه مقطع کارشناسی ارشد
    طراحی مدل کنترل مؤثر بر عملکرد مديران کاروانهای حج تمتع (دانشگاه علامه طباطبائی - 82) ، پايان نامه دکتری

 

سوابق فعاليتهاى آموزشى :
    آئين نگارش ، بنياد شهيد
    مديريت منابع انسانى - روش تحقيق ، اداره کل ارشاد استان قم
    تئوريهای سازمان و مديريت - اصول برنامه ريزی ، رياضيات پايه - مبانی مديريت دولتی ، انسان و علوم انسانی از ديدگاه اسلام - مديريت اسلامی ، مرکز آموزش مديريت دولتی استان قم
    رياضيات پيش دانشگاهی - انسان و علوم انسانی ،  مديريت اسلامی - مبانی رفتار سازمانی - مديريت توسعه ،  تصميم گيری و فرايند خط مشی گذاری دولتی - مديريت تطبيقی ، پرديس قم
    مبانی مديريت اسلامی ، دانشکده مديريت دانشگاه علامه طباطبائی
    مبانی جامعه شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی


تأليف يا ترجمه کتاب :
    فلسفه اصول روش تنظيم ، دفتر مجامع مقدماتی فرهنگستان علوم اسلامی قم ، 1365.
    فقه سنتی و نظام سازی ، دفتر مجامع مقدماتی فرهنگستان علوم اسلامی قم ، 1366.
    حکومت جهانی ، دفتر مجامع مقدماتی فرهنگستان علوم اسلامی قم ، 1367.
    تشکيل بسيج طلبه و دانشجو ، دفتر مجامع مقدماتی فرهنگستان علوم اسلامی قم ، 1367.
    مقدمه ای بر برنامه ريزی در اسلام ، دفتر مجامع مقدماتی فرهنگستان علوم اسلامی قم ، 1364.
    جايگاه و نقش زن در نظام های مختلف ، وزرات ارشاد ، 1376.
    فرزند کوثر (ويژگيهای رهبری در نظام جمهوری اسلامی ايران) ، مرکز پژوهشهای صدا و سيما ، 1382.

 

تأليف يا ترجمه مقاله :
    رويکردی فرهنگی به مديريت اسلامی ، مجموعه مقالات " برنامه هم انيشی فرهنگ و مديريت " ، 1378.
    فرايند ارتباط اثربخش از ديدگاه قرآن ، مجموعه مقالات " دومين همايش مديريت اسلامی " ، 1381.
    طراحی مدنی برای نظارت اثربخش در سازمان ، مجموعه مقالات " سومين همايش عملی-پژوهشی-کاربردی نظارت کارآمد " ، 1383.
    مديريت حج زائران ايرانی ، مجله مجتمع آموزش عالی قم ، 1381.
    مؤلفه های کنترل اثربخش در سازمان ، مجله مجتمع آموزش عالی قم ، 1381.
    پارادايم و نقش آن در مديريت و علوم انسانی ، مجله مجتمع آموزش عالی قم ، 1382.
    هرمنوتيک و نقش آن در تحول مديريت ، مجله مجتمع آموزش عالی قم ، 1383.
    فساد اداری ، تعليل و تحليل آن ، مجموعه مقالات سمينار ارتقاء سلامت اداری ، 1383.
    عنوان پايان نامه هايى كه استاد مشاور آنها بوده ايد :
    نقش ارتباطات سازمان در بهره وری کارکنان ، کارشناسى ارشد ، 1378 .
    بررسی تأثير فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان ، کارشناسى ارشد ، 1378 .
     تأثير عوامل و الگوهای ارتباطی بر تعارض در جهاد سازندگی قم ، کارشناسى ارشد ، 1379 .
    بررسی تطبيقی نظامهای پرداخت در مدارس دولتی ، کارشناسى ارشد ، 1378 .
    بررسی اگوی رفتاری مشارکت جويانه شاخصهای رفتاری مديريت مشارکتی در متون اسلامی ، کارشناسى ارشد ، 1379 .
    بررسی ميزان اثربخشی دوره های آموزشی بر بخش صنعت استان قم ، کارشناسى ارشد ، 1380 .
    تبيين الگويی عملی برای مديريت فرهنگ سازمانی ، کارشناسى ارشد ، 1381 .
    بررسی علل و عوامل مؤثر در ارتقای بهره وری در آموزشگاه های دولتی و غيردولتی کار و دانش قم ، کارشناسى ارشد ، 1381 .
     بررسی تأثير ساختار سازمانی بر فرايند تصميم گيری (مطالعه ای در اداره مرکزی و دانشکده های دانشگاه تهران)، کارشناسى ارشد ، 1382 .


اسامى و مشخصات جوايز علمى :
رتبه اول در مقاطع کارشناسی و ارشد
کارمند نمونه مرکز آموزش مدیریت دولتی
استاد بسیجی نمونه
مدیر پژوهشی نمونه استان قم در سال 89
پژوهشگر برتر استانی قم در سال
لوح تقدير و کتاب جهت رتبه اولی کارشناسی
لوح تقدير و سکه طلا جهت مقاله برتر (78)
لوح تقدير و سکه طلا جهت مقاله برتر (83)