❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

استاد محمد کاشانی پور

مرتبه علمی

دانشیار

تحصیلات

دكتري حسابداری

گروه آموزشی

حسابداری

محل اخذ مدرک

دانشگاه تهران

پست الکترونیکی

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

  

 

 

1. اطلاعات تحصیلی :

 

   لیسانس حسابداری، دانشگاه مازندران، 1368

 

   فوق لیسانس حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس، 1372

 

   دكتری حسابداری، دانشگاه تهران، 1383

 

 

 

2. سابقه آموزشی و پژوهشی :

 

الف) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی

 

   مقایسه و ارزیابی روش‌های سنجش كارایی شعب بانك و ارایه الگوی مناسب، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 38، زمستان 1383

 

   سودمندی اقلام صورتهای مالی در پیش بینی زمان لازم برای حسابرسی شرکت، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 44، تابستان 1385

 

   امنیت شغلی و مدیریت سود، پژوهشنامه‌ی علوم انسانی و اجتماعی، شماره 21، تابستان 1385

 

   بررسی رابطه بازده سهام و معیارهای عملکرد، پژوهشنامه‌ی علوم انسانی و اجتماعی، شماره 25، تابستان 1386

 

   بررسی رابطه بین ارزش افزوده بازار و شاخص‌های ارزیابی عملکرد در بورس اوراق بهادار تهران، مطالعات حسابداری، شماره 20، زمستان 1386

 

 

 

   حاكمیت شركتی و كنترل، مجله دانشكده علوم اداری و اقتصاد، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 1387

 

   نقش مدیریت کیفیت جامع و رویکرد ارزیابی متوازن در موفقیت سازمانها، دو فصلنامه برنامه و بودجه، شماره 106، بهار و تابستان 87

 

   شناسایی متغیرها و نسبت‌های موثر در اندازه‌گیری کارایی شعب بانک، دانشور رفتار، شماره 32، دی 1387

 

   بررسی تاثیر كاهش نرخ مالیات در سال 80 بر سیاست تقسیم سود، مجله توسعه و سرمایه، شماره 1، بهار و تابستان 88

 

   بررسی اثر محدودیت های مالی بر حساسیت جریان نقدی – وجه نقد، تحقیقات حسابداری، شماره 2، تابستان 88

 

   بررسی عوامل تعیین كننده ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی (ویژهنامه بورس)، شماره 5، تابستان 88

 

   رابطه بین افشای‌اختیاری و مدیران غیرموظف، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 57، پاییز 88

 

   رابطه Q توبین و معیارهای ارزیابی عملکرد شركت‌ها در ایران، فصلنامه حسابداری مالی، شماره 3، پاییز 88

 

   بررسی ارتباط برخی از مكانیزم‌های نظام راهبری شرکتی با نقدشوندگی بازار، پژوهش‌های حسابداری مالی، شماره 4، تابستان 89

 

   محدودیت‌های مالی و حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان‌های نقدی در بورس اوراق بهادار تهران، پیشرفتهای حسابداری، شماره 3/53، زمستان 1389

 

   بررسی رابطه بین سهامداران نهادی کوتاه مدت و بلند مدت و مدیریت سود فزآینده درآمد شرکت ها، دانش حسابداری، شماره 3، زمستان 1389

 

   بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر هزینه تامین مالی از طریق بدهی (استقراض)، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 62، زمستان 1389

 

   بررسی تاثیر تغییر میزان سهام شناور آزاد بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌های حسابداری مالی، شماره 9، پاییز 1390

 

   بررسی نقش عدم تقارن اطلاعاتی در تصمیمات ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری، شماره 14، تابستان 1391

 

   بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و اقلام تعهدی اختیاری در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری، شماره 5، پاییز 1391

 

   بررسی تاثیر تغییر میزان حد نوسان قیمت سهام بر بازده سهام و حجم معاملات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابداری، شماره 12، 1391

 

   بررسی نقش نظارتی ساختار مالکیت و خط مشی بدهی بر کنترل مشکلات نمایندگی ناشی از جریان‌های نقدی آزاد شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پیشرفتهای حسابداری، شماره 3/66، 1393

 

   مطالعه عوامل تعیین كننده نرخ موثر مالیاتی در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدل رگرسیون چند متغیره غیر خطی، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 24، 1393

 

 

 

   بررسی ارتباط بین ساختار هیأت مدیره و مالکیت شرکت با افشای اختیاری، پژوهشهای تجربی حسابداری، شماره 14، 1393

 

 

 

ب) مقالات چاپ شده در همایش‌های علمی

 

   ضرورت تهیه صورت جریانهای نقدی در ایران، سومین سمینار حسابداری ایران، دانشگاه شهید بهشتی، 72، همایش ملی

 

   مقایسه و ارزیابی روش‌های سنجش كارایی شعب بانك و ارایه الگوی مناسب، هشتمین سمینار حسابداری ایران، دانشكاه فردوسی، 83، همایش ملی

 

   بررسی رابطه میان امنیت شغلی و مدیریت سود، حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد كاشان، 85، همایش ملی

 

   تربیت بدنی در اینه بودجه (بودجه بندی فراسو Beyond Budgeting)، تربیت بدنی و ورزش استان مازندران، دانشگاه مازندران، 86، همایش ملی

 

   بررسی دیدگاه حسابرسان و مدیران نسبت به ضرورت انجام حسابرسی عملیاتی، نهمین كنفرانس سراسری حسابداری ایران، دانشگاه زاهدان، 90، همایش ملی

 

   بررسی تاثیر تغییر میزان سهام شناور آزاد بر حجم معاملات، نهمین كنفرانس سراسری حسابداری ایران، دانشگاه زاهدان، 90، همایش ملی

 

   مروری بر عوامل مؤثر بر عدم تقارن اطلاعاتی و معیارهای سنجش آن در تحقیقات بازار سرمایه، نهمین كنفرانس سراسری حسابداری ایران، دانشگاه زاهدان، 90، همایش ملی

 

   Outside Blockholders’ Monitoring and Debt Financing In Iranian listed companies, 16th International Business Research Conference, Dubai, UAE, 12-13 April 2012, همایش بین المللی

 

   بررسی تاثیر جریان وجه نقد و نقدشوندگی سهام بر تصمیمات معاملاتی سرمایه‌گذاران، دهمین كنفرانس سراسری حسابداری ایران، دانشگاه الزهرا، 1391 همایش ملی

 

   بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و اقلام تعهدی اختیاری، دهمین كنفرانس سراسری حسابداری ایران دانشگاه الزهرا، 1391 همایش ملی

 

   اثر اندازه شرکت بر نرخ موثر مالیاتی، همایش ملی جهاد اقتصادی دانشگاه مازندران، 1391 همایش ملی

 

   رابطه بین حاکمیت شرکتی و نرخ موثر مالیات، ششمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران دانشگاه تهران، 1392 همایش ملی

 

   حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه، نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی دانشگاه دانشگاه الزهرا، همایش ملی

 

   بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک عدم باز پرداخت بدهی‌ها در سررسید، سیزدهمین كنفرانس سراسری حسابداری ایران دانشگاه تهران، 1394 همایش ملی

 

 

 

 

 

ج) راهنمایی پایان نامه در دانشگاه های دولتی

 

 

 

   سودمندی اقلام صورتهای مالی در پیش‌بینی زمان لازم برای حسابرسی شرکت، حمزه ‌لی مرادعلی، مازندران، 1385

 

   بررسی رابطه میان امنیت شغلی وهموار سازی سود :یک تحقیق تجربی بر روی مدل تیرول و فندبرگ 1995، یعقوبی مهدی، مازندران، 1385

 

   امكان‌سنجی پیاده‌سازی گزارشگری مالی تحت وب در شركت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، رضاپور خراسانی علی، مازندران، 1386

 

   بررسی تاثیر کاهش نرخ مالیات در سال 1380 بر سیاست تقسیم سود، هادی نژاد رودی – جابر، مازندران، 1386

 

   استفاده از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی برای پیش بینی رشد سود های بلند مدت، كمی – امان دردی، مازندران، 1387

 

   بررسی اثر محدودیت های مالی بر حساسیت جریان نقدی – سرمایه گذاری، نقی نژاد بیژن، مازندران ، 1387

 

   مطالعه رابطه کیفیت راهبری شرکتی بنگاه و نقدشوندگی بازار پیرامون اعلان سود فصلی، پاشانژاد- یوسف، مازندران، 1388

 

   رابطه بین افشاء اطلاعات اختیاری و مدیران مستقل (مطالعه در: بورس اوراق بهادار تهران)، پارچینی پارچین سید مهدی، مازندران، 1388

 

   بررسی رابطه بین سهامداران نهادی کوتاه مدت و بلند مدت و مدیریت سود فزآینده درآمد شرکتها، باقرآبادی سید محمد، مازندران، 1389

 

   مطالعه تاثیر شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بر تصمیمات سهامداران، مهدوی آیدا، مازندران، 1389

 

   بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سود آوری شرکت‌ها، لشگری محمدرضا، مازندران، 1389

 

   تاثیر تغییر میزان سهام شناور آزاد بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، رضایی اسعد، مازندران، 1389

 

   بررسی رابطه بین تغییر واحد حسابرسی و مدیریت سود، طیبی رضا، مازندران، 1390

 

   بررسی کاربرد مدل های التمن و فالمر در بررسی ریسک اعتباری اشخاص حقوقی در اداره امور شعب بانك ملی استان مازندران، مقدم فر محمد، مازندران، 1391

 

   بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام در بورس اوراق بهادار، حسینی سید هادی، مازندران، 1390

 

   مطالعه رابطه محافظه کاری حسابداری و انعطاف پذیری مالی شرکت ها، عرب خدیجه، مازندران، 1390

 

   مدیریت سرمایه در گردش و تاثیر آن بر ثروت سهامداران، کاملی رحیمی سعید، مازندران، 1391

 

   مطالعه رابطه حاکمیت شرکتی و نرخ موثر مالیات، اصغری بیزکی فخری، مازندران، 1391

 

 

 

   مطالعه رابطه ساختار سرمایه و بازده غیرعادی سهام، یوسفی خطیر حمیده، مازندران، 1392

 

   بررسی تاثیر اندازه شرکت، شدت سرمایه گذاری شرکت بر نرخ موثر مالیاتی، علیجان نیا گنجی امین، مازندران، 1391

 

   تاثیر سود تقسیم شده و سود تقسیم نشده بر رابطه بین ارقام حسابداری و ارزش شرکت، آرام آزاده، مازندران، 1392

 

   تاثیرمعیارهای پیش بینی سود مدیریت بر هزینه حقوق صاحبان سهام، اصغری زهرا، مازندران، 1392

 

   نقش محافظه کاری حسابداری در سوگیری پیش بینی های مدیریت، صالحی سعید، مازندران، 1392

 

   اثر اندازه و عوامل محیطی بر نرخ موثر مالیاتی، عزیزجلالی سینا، مازندران، 1392

 

   مربوط بودن جریانهای نقدی، اقلام تعهدی جاری و اقلام تعهدی غیر جاری با ارزش شرکت، كمال آبادی علیرضا، مازندران، 1392

 

   بررسی نقش عدم تقارن اطلاعاتی در تصمیمات ساختار سرمایه، مومنی یانسری ابوالفضل ، پیام نور

 

   شناسایی متغیرهای مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقیقی بانک سامان (شعب شمال کشور) و ارائه الگوی بهینه، ارمشی مینا، پیام نور

 

   بررسی دیدگاه حسابرسان و مدیران شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نسبت به ضرورت انجام حسابرسی عملیاتی، رمضانی عبدالله، پیام نور

 

   بررسی آثار تغییر حد نوسان قیمت سهام بر حجم معاملات و بازده سهام، یوسفی منش داود، پیام نور

 

   بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و محافظه کاری، اصغرپور شاره احمد، پیام نور

 

   بررسی رابطه بین مدیریت نقدینگی و هزینه بدهی ها، بابامحمدی غلامحسین، پیام نور

 

   مقایسه ت‍اث‍ی‍ر‌ ص‍ادرات و فروش داخلی بر ن‍وس‍ان‍ات‌ ق‍ی‍م‍ت‌ و سود س‍ه‍ام‌، حاجی حسینی رکن آبادی امیر، پیام نور

 

   رابطه بین دقت پیش بینی سود مدیریت و رتبه شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران، حدادی هیرش، پیام نور

 

   بررسی عوامل موثر بر دقت پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، حسینی سید محمد جواد، پیام نور

 

   بررسی مقایسه‌ای میزان مربوط بودن سود عملیاتی و جریان وجه نقد در تبیین بازده سهام و نقش عدم تقارن اطلاعاتی، زکی تبار احمدی سمیه، پیام نور

 

   بررسی آثار درصد تغییر حد نوسان قیمت سهام بر تصمیمات معاملاتی سرمایه گذاران، سرمست پریسا، پیام نور

 

   استفاده از تکنیکهای چند شاخصه برای انتخاب پرتفوی بهینه سهام، فاطمه موسوی، پیام نور

 

   پویایی ساختار سرمایه بر بازده سهام، قانی دهکردی خدامراد، پیام نور

 

   تبیین رفتار داده های حسابداری بر اساس چرخه های تجاری در بورس اوراق بهادار تهران، حبیب نژاد عربی حنانه، پیام نور

 

 

 

 

 

 

 

د) ترجمه کتاب :

 

   ترجمه كتاب “حسابداری مدیریت” چاپ دانشگاه مازندران

 

 

 

ه) داوری مقالات مجلات علمی :

 

   بررسیهای حسابداری و حسابرسی (دانشگاه تهران)

 

   مجله پیشرفت های حسابداری (دانشگاه شیراز)

 

   پژوهشنامه‌ی علوم انسانی و اجتماعی ( دانشگاه مازندران)

 

   مجله پژوهش‌های حسابداری مالی (دانشگاه اصفهان)

 

   مجله دانش حسابداری (دانشگاه كرمان)

 

   تحقیقات حسابداری (انجمن حسابداری ایران )

 

   فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری(دانشگاه الزهرا

 

 

 

و) سوابق تدریس :

 

در دانشگاه های مازندران، پیام نور، دانشكده فنی حرفه ای دختران تهران-دكتر شریعتی، دانشكده علمی كاربردی صنعت آب و برق مازندران :

 

   دوره كارشناسی : اصول حسابداری- حسابداری میانه 1 – حسابداری صنعتی 1 - حسابداری صنعتی 3 - كاربرد كامپیوتر در حسابداری - مدیریت مالی- حسابداری شركتها

 

   دوره كارشناسی ارشد: سیستم های اطلاعاتی حسابداری- تصمیم گیری در مسایل مالی- مدیریت سرمایه گذاری

 

   دوره‌های آموزش ضمن خدمت: هزینه یابی برای مدرسان رشته حسابداری شاغل در مراكز و دانشكده های فنی و حرفه‌ای سراسر كشور- سیستم های اطلاعاتی حسابداری برای كاركنان شركت آب منطقه‌ای و شركت برق مازندران

 

 

 

3. سوابق اجرایی :

 

وزارت دفاع، بودجه و تشكیلات، مشاور، از 1378 تا 1380

 

دانشگاه مازندران، دانشكده علوم انسانی و اجتماعی، معاونت اداری و مالی ، از 1383 تا 1385

 

شرکت کارآمد، مدیریت، عضو هیات مدیره، از 1384 تا 1386

 

دانشگاه مازندران، دانشكده علوم اقتصادی و اداری، معاونت اداری و مالی، از 1385 تا 1386

 

دانشگاه مازندران، صندوق رفاه اعضا هیات علمی دانشگاه مازندران، ریاست هیات مدیره، از 1384 تا 1388

 

دانشگاه مازندران، صندوق رفاه اعضا هیات علمی دانشگاه مازندران، ، عضو هیات مدیره، از 1387 تا 1392

 

دانشگاه تهران، پردیس فارابی دانشکده مدیریت و حسابداری، مدیر گروه حسابداری و مدیریت مالی، قم، از 1392 لغایت تاکنون

 

دانشگاه تهران، پردیس فارابی، معاونت اجرایی و دانشجویی، قم، از 1394 لغایت تاکنون