❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

جلسه دفاع با موضوع ثبت ایده های نو در صنعت ورزش در حقوق مالکیت فکری با تکیه بر حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی برگزار شد

جلسه دفاع با موضوع ثبت ایده­ های نو در صنعت ورزش در حقوق مالکیت فکری با تکیه بر حقوق ایران و کنوانسیون­ های بین المللی توسط جمیله میرزا علی دانشجوی 
رشته حقوق ثبت اسناد و املاک و با حضور اساتید از جمله دکتر شبیری،دکتر دلشاد و دکتر حبیبی مجنده برگزار شد و پایان نامه مورد ارزیابی قرار گرفت

 

چکیده پایان نامه به شرح ذیل می باشد:

ورزش بعنوان یک کار و حرفه است که ویژگی های خاص خود را دارد ورزش هرنوع فعالیت تجربی یا حرفه ایست که در ارتباط با آمادگی جسمانی.تفریح و ورزش قهرمانی است.احیا بازیهای المپیک و فدراسیونهای مختلف ورزشی در جهان میزان مشارکت مردم و تماشاگری در ورزش را افزایش دادو همچنین با صرف مبالغ هنگفت در ورزش تجارت ورزش بصورت صنعت ورزشی درآمد و یکی از صنایع به سرعت در حال رشد در جهان است که از اهمیت ویژه ای نزد مردم برخوردار است و با جنبه های مختلف اقتصادی درآمیخته است که این موضوع یکی از ارکان اصلی پیشرفت جوامع بشری می باشد.صنعت ورزش از جمله حوزه های جدیدی است که حمایت از آن در قالب مالکیت فکری اعم از مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری در حال شکل گیری است. چه آنکه ورزش همانند صنایع دیگر دارای محصول و کالایی است که ممکن است مبتنی بر مهارت، فکر و چه بسا شهرت باشد. تسری حمایت های مالکیت فکری در تولیدات آن در نظام اقتصادی کشورها نقش بسزایی دارد.صنعت ورزش شامل تمام شخصیت های حقیقی وحقوقی ورزشی با هر عنوان و محصولات و خدمات و جایگاه و مردم می باشد. قصد ما بر اینست در این تحقیق به بررسی این موضوع بپردازیم که یک ایده یا اثر باید دارای چه ویژگی های باشد تا بتوان آن را در صنعت ورزش ثبت کرد که مورد حمایت حقوق مالکیت فکری قرار بگیرد تا بعنوان یک اثر خلاقانه و مبتکرانه و نوآوری جدید برای صاحب آن اثر حق بهره وری ایجاد شود و ضرورت انجام تحقیق در این زمینه از آن حیث است که هم بعلت جدید بودن این حوزه با فقدان منابع روبرو هستیم و هم اینکه با بررسی این شرایط با تکیه بر حقوق ایران و اسناد بین المللی و در اختیار قرار دادن نتیجه این اطلاعات برای مردم سبب بالابردن دانش حقوقی افراد شویم و باعث جلوگیری از ایجاد بسیاری از اختلافات در سطح داخلی و حتی بین المللی شویم.