بیانیه دعوت به راهپیمایی روز قدس

بسم الله الرحمن رحیم
روز جهانی قدس میراث و یادگار حضرت امام خمینی(ره) بزرگ پرچمدار انسانیت، روز بیداری و نمایش قدرت امت اسلامی وتحقق آمال مسلمین جهان در رفع ظلم و ستم است. بی شک در این روز دشمن صهیونیستی از وحدت، قدرت و سیل خروشان مسلمانان جهان برخود خواهد لرزید. مسئله قدس شریف و فلسطین به عنوان مهمترین دغدغه جهان اسلام همچنان نماد همبستگی و محور وحدت امت اسلامی در رویارویی با رژیم جعلی اسرائیل می باشد.


پیام روشن روز جهانی قدس این است که جمهوری اسلامی ایران هرگز دفاع از حق و عدالت را به خاطر میل قدرتهای استکباری کنار نمی گذارد و همچنان پیشتاز این حرکت مبارک باقی خواهد ماند.  لذا از اقشار و آحاد مختلف ملت رشید، شریف و قهرمان ایران اسلامی بخصوص جامعه دانشگاهی دعوت می گردد در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و آرمان آزادی قدس شریف بطور گسترده  و با شکوهتر از سالهای گذشته در راهپیمایی روز قدس شرکت نمایند.  

موسسه آموزش عالی طلوع مهر

خرداد 1397