❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

گزارشی از برگزاری دوره کاربردی مدیریت رفتار(TA)

اخيرا با همت مركز مشاوره روانشناسي موسسه آموزش عالي طلوع مهر قم دوره مديريت رفتار با استفاده از رويكرد روانشناختي تحليل رفتار متقابل(TA) در حال برگزاري است .

 

 

سري زديم به اين كلاس و پاي صحبت استاد احمد قاضي خرم آبادي روانشناس و مدرس اين كارگاه نشستيم : 

در مورد  نظريه تحلیل رفتار متقابل (TA) و كاربرد آن  از ايشان سوال كرديم كه اظهار داشت :
انسان بعنوان موجودي اجتماعي و عاقل در هر لحظه مشغول تصميم گيري و نتيجه گيري است ! مجموع اين تصميمات كه در پي آن رفتار انجام ميشود تبديل ميشود به حاصل زندگي ! حال اين تصميمات ميتواند عاقلانه و با اطلاعات كافي در موقع مناسب و با رعايت جوانب و محاسبه سود و زيان اتخاذ شود كه آنها را تصميمات بالغانه ميناميم و ميتواند لحظه اي و احساسي و بدون مطالعه و نا آگانه باشد كه به آن تصميم كودكانه ميگوييم .
در دنياي كنوني كه عصر انفجار اطلاعات و تعاملات مختلف بشري است و انسانها در محيط هاي واقعي و مجازي هر لحظه با هم در حال رفتار متقابل هستند ضرورت آموزش و كسب آگاهي و مهارت و مديريت رفتار امري ضروري و بديهي است .


عمدتا بسياري از ما يا عينا رفتار والدين يا مربيان خود را نا آگاهانه پيروي ميكنيم و يا دقيقا بر عكس آنرا و يا خود را از موضوع كنار ميكشيم !
تحلیل رفتار متقابل یک رويكرد روانشناسي کاربردی می‌باشد که در آن از به کار بردن مفاهیم پیچیده اجتناب شده‌است و نظریات آن به صورتی مطرح شده‌اند که به راحتی می‌توان آن‌ها را مشاهده و تجربه نمود.ما در اين كلاسها با استفاده از نطريه تحليل رفتار متقابل ابتدا با آموزش حالتهاي خود ( والد-بالغ - كودك ) و شناخت حالتهاي مختلف آن به خود آگاهي دست پيدا خواهيم كرد .

سپس همانطور كه خود داراي اين سه حالت هستيم در پي شناخت حالت طرف مقابل بوده و ارتباط مناسب را انتخاب ميكنيم !
متاسفانه ما بسياري از اوقات از الگوهاي تكراري و غير سود بخش استفاده ميكنيم كه تعملات مارا دچار تنش و نا خوشايند ميسازد ، در اين دوره ها خواهيم آموخت چگونه تصميمات بالغانه سود بخش موثر و كم هزينه اتخاذ كنيم !
همچنين ما ميتوانيم با تغيير نگرش و عوض كردن سناريو و روند زندگي خود نقش بازنده را در زندگي تبديل به برنده كنيم !
طبق تحقيقات خارجي و داخلي اثر بخشي و سود مندي اين نظريه در زمينه هاي متخلف از جمله : شادكامي ، افزايش هوش هيجاني ،تنظيم هيجان ، افزايش موفقيت شغلي ، بهبود يادگيري ، فرزند پروري ، بهبود روابط خانواده و همسرداري ، كاهش استرس و اضطراب ، بهبود كار آمدي و راندمان در محيط كار و مهمتر در مشاوره و رواندرماني و درمان بسياري از اختلالات رواني به اثبات رسيده است .


در پايان ضمن تشكر از شما كه اين فرصت را در اختيار من قرار داديد و تشكر از مديريت موسسه آموزش عالي طلوع مهر و مركز مشاوره روانشناسي اين موسسه كه اين دوره ها را برگزار نمودند ، اميدوارم تمامي اقشار جامعه خصوصا روانشناسان و مشاورين با شركت در اين دوره و دوره هاي مشابه ضمن بالابردن آگاهي خود و كسب مهارتهاي جديد موفقتر و شادتر در اجتماع ظاهر شوند.