❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

امضای تفاهم نامه با شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام

 به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی طلوع مهر حجت الاسلام دکتر بنایی به عنوان
عضو شورای عالی راهبردی شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام منصوب شدند.

 

این شبکه از آن جهت که تنها شبکه دانشگاهی ذیل کمیته علمی فناوری سازمان همکاری های اسلامی می باشد و جمهوری اسلامی ایران میزبان آن می باشد؛ دارای مزیت مهم و راهبردی است که پایگاه مهم و غنی برای تقویت و توسعه آموزش عالی همگانی در جهان اسلام می باشد و به منظور ایجاد بستری مناسب برای ارتباطات موثر در کشور های اسلامی، هم افزایی و مشارکت جهت رشد و پیشبرد اهداف علمی فناوری، کلیه امور شبکه را برای تحقق اهداف آن راهبری می نماید.
به همین منظور با عنایت به لزوم بهره مندی از تجارب ارزشمند دکتر بنایی در عرصه بین الملل ایشان به عنوان عضو شورای عالی راهبردی شبکه های مجازی جهان منصوب شدند.