❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

دکتر حسن زارعی متین عضو کارگروه تخصصی مدیریت وزارت علوم شد

دکتر حسن زارعی متین استاد تمام دانشگاه تهران، به عنوان عضو کارگروه تحصصی مدیریت وزارت علوم منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی طلوع مهر دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم در حکمی دکتر حسن زارعی متین مدیر گروه مقطع ارشد رشته مدیریت طلوع مهر را به عنوان عضو کارگروه تخصصی مدیریت وزارت علوم منصوب کرد.

در این حکم آمده است: در راستای یکپارچگی کارگروه های تخصصی و همچنین با عنایت به پایان یافتن مراحل انتخابات اعضای این کارگروه ها، بدینوسیله جنابعالی را که از آرای لازم برای حضور در عرصه تصمیم سازی، مشاوره در سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه علوم انسانی برخوردار شده اید؛ به موجب این حکم، برای مدت دو سال به عضویت کارگروه تخصصی مدیریت وزارت علوم منصوب می نمایم.

از سوابق دکتر زارعی متین می توان به ریاست پردیس فارابی دانشگاه تهران، معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی پردیس فارابی دانشگاه تهران، سردبیر مجله فرهنگ مدیریت پردیس قم، عضو کار گروه تحول اداری استان، مسئول کار گروه ارزیابی دانشگاه های علمی- کاربردی استان قم و نماینده پردیس قم در کمسیون تخصصی علوم انسانی هیئت ممیزه دانشگاه تهران اشاره نمود.

مدیریت و کارکنان موسسه طلوع مهر این انتخاب شایسته و به جا را به دکتر زارعی متین تبریک گفته و موفقیت و سربلندی و بهروزی را برای ایشان خواستار و آرزومند است.