❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

آن چه پیش از امتحانات یک دانشجو حتما باید بداند

مدیر آموزش موسسه آموزش عالی طلوع مهر آنچه دانشجویان در مورد امتحانات باید بدانند را بیان کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی طلوع مهر سید محمد باقر مهدوی مدیر آموزش موسسه با اشاره با آغاز فصل امتحانات گفت: بررسی های انجام شده نشان می دهد بخش عمده ای از "تخلفات در امتحان"  ، ناشی از عدم اطلاع دقیق دانشجویان از قوانین و ضوابط برگزاری امتحانات دانشگاهی است.

مدیر آموزش موسسه طلوع مهر خاطرنشان کرد: هدف ما از اطلاع رسانی، پیشگیری از وقوع تخلف در امتحانات است؛ چرا که ارتکاب هر یک از این تخلف ها در نهایت پیامدهای ناخوشایندی را در سوابق دانشجویان به جا می گذارد.

وی به نکات مهم در خصوص شرکت در جلسه ی امتحان اشاره کرده و تصریح کرد: دانشجو به کلیه ی اطلاعیه های آموزش، تاریخ و ساعت دقیق هرامتحان، باید توجه کرده و عدم شرکت یا تاخیر در امتحان، به دلیل آگاه نبودن از زمان و محل برگزاری امتحان، به هیچ عنوان موجه نمی باشد.

وی افزود: دانشجویان حتما چند روز قبل از شروع فرآیند امتحانات "کارت امتحان" که حاوی اطلاعات مربوط به زمان و مکان برگزاری امتحانات می باشد، را از میزکار خود مشاهده و نسبت به دریافت آن اقدام نمایند.

مهدوی با تاکید حضور دانشجویان در حداقل پانزده دقیقه قبل از شروع هر امتحان تاکید کرد: درب سالن امتحانات راس ساعت بسته و از ورود با تاخیر جلوگیری خواهد شد.

وی همراه آوردن هر نوع کتاب، یادداشت یا جزوه در جلسه ی امتحان را ممنوع دانسته و تصریح کرد: مبادله اطلاعات در جلسه امتحان به هر صورت و همچنین فرستادن شخص دیگر به جای خود در آزمون، تخلف محسوب و باعث ممنوعیت از ادامه تحصیل دانشجو خواهد شد.

مهدوی همراه داشتن تلفن همراه و کلیه ی وسایل الکترونیکی، حتی به صورت خاموش، در جلسه امتحان را از دیگر تخلفات برشمره و افزود: استفاده از ماشین حساب در جلسه ی امتحان ممنوع است، مگر آنکه از سوی استاد درس مربوطه مجوز استفاده از آن قبلا اعلام شده باشد.

وی با تاکید بر رعایت قوانین از سوی دانشجو یادآور شد: دانشجویان در طول برگزاری امتحان سکوت را رعایت کرده و در صورت نیاز به صحبت با استاد یا مراقب امتحان، با بلند کردن دست خود آن ها را آگاه نمایند چرا که حفظ آرامش و سکوت جلسه ی امتحان تاثیر مثبتی بر تمرکز دانشجویان داشته و نهایتا نتیجه ی بهتری را برای دانشجو به بار خواهد آورد.

وی افزود: خروج موقت از جلسه ی امتحان قبل از تحویل برگه ی امتحانی به استاد یا مراقبین ممنوع می باشد. در صورتی که دانشجو به هر علت نیاز به خروج از محل برگزاری امتحان را دارد، باید مشکل خود را با مراقبین در میان بگذارد.

وی از همه دانشجویان خواست تا در پایان امتحان هنگام خروج از جلسه، در جهت احترام به دانشجویانی که هنوز در سالن حضور دارند، سکوت را رعایت کرده و از هرگونه تجمع در جلوی درب سالن امتحان پرهیز نمایند.