❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

ابلاغ شيوه نامه پشتيبانی از فعاليت های دانشجويان مستعد

شيوه نامه پشتيبانی از فعاليت های علمی و فرهنگی دانشجويان مستعد تحصيلی کشور در سال تحصيلی 99-1398 توسط
معاون علمی و فنّاوری رئيس جمهور و رئيس بنياد ملّی نخبگان ابلاغ شد.

    دانلود فایل شیوه نامه