امضای تفاهم نامه اداره کل ورزش و جوانان قم با موسسه طلوع مهر

مدیر کل ورزش و جوانان استان قم با رئیس موسسه آموزش عالی طلوع مهر دیدار و در مورد نحوه تعاملات بیشتردر حوزه پژوهشی به بحث و
گفت و گو نشست.

 

به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان قم، در این دیدار که با حضور مسئولین طلوع مهر و حسین دوعلی مسئول آموزش اداره کل ورزش و جوانان برگزار در مورد تعاملات پژوهشی درحوزه ورزش بحث و گفت و گو و در خصوص تفاهم نامه بین دو مجموعه تبادل نظر شد.

منعم مدیر کل ورزش وجوانان استان قم در سخانی اظهار کرد: علم و عمل بایستی در کنار یک دیگر قرار گیرد و این موضوع محقق نمیشود مگر با برگزاری جلساتی با صاحب نظران در حوزه دانشگاه که امیدوارم با استفاده از تجربیات دانشگاهیان بتوان از این ظرفیت استفاده کرد.

وی خاطر نشان کرد: جامعه ورزش بسیار فراگیر است لذا ایجاد ساختار آموزشی علمی برای این جامعه مورد نیاز و یک ضرورت است.

در پایان این جلسه تفاهم نامه ای بین موسسه آموزش عالی طلوع مهر و اداره کل ورزش و جوانان با هدف همکاری در زمینه های آموزشی-پژوهشی به امضاء رسید.

این تفاهم نامه به منظور ایجاد و گسترش همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی بین اداره کل ورزش و جوانان استان قم و موسسه آموزش عالی طلوع مهر اجرا خواهد شد.