❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

جلسه نمایندگان دانشجویان با معاونت فرهنگی دانشجویی برگزار شد

جلسه نمایندگان دانشجویان با معاون محترم فرهنگی دانشجویی با حضور مدیر محترم آموزش چهارشنبه مورخ 98/08/22 ساعت 14
در سالن اجتماعات مهندس رسولی  برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی طلوع مهر جلسه نمایندگان دانشجویان با حضور احمد معماری زاده معاون محترم فرهنگی دانشجویی و سید محمدباقر مهدوی مدیر محترم آموزش موسسه آموزش عالی طلوع مهر روز چهارشنبه مورخ 98/8/22 در سالن اجتماعات مهندس رسولی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه معماری زاده معاون فرهنگی دانشجویی موسسه از دانشجویان خواست ضمن بیان نقاط ضعف، راه حل و پیشنهادات خود را هم بیان کنند و جلسه را به سمت استخراج راه حل و یورش فکری پیش ببرند.

 در ادامه جلسه، دانشجویان به طرح سوالات و انتقادات خود در زمینه ­های مختلف آموزشی، فرهنگی و...  پرداختند.