❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

لینک کلاس های الکترونیکی (مجازی) سه شنبه 19 فروردین- واحد خواهران

لینک کلاس های الکترونیکی (مجازی) سه شنبه 19 فروردین- واحد خواهران

1. از سال جدید ورود به سامانه با نام کاربری الزامی است. نام کاربری و رمز عبور دانشجویان یکسان بوده و هر دو شماره دانشجویی می باشد.
2. صرفا از طریق رایانه شخصی یا لپ تاپ وارد کلاس های آنلاین شوید. استفاده از موبایل توصیه نمی شود و با مشکلاتی همراه است.
3. از آخرین نسخه های مرورگرهای فایرفاکس یا کروم برای اتصال به کلاس آنلاین استفاده نمایید.
4. کلیه کلاس‌ها طبق تقویم آموزشی (روز و ساعت تعیین شده در انتخاب واحد) بصورت آنلاین برگزار می گردد.

رديف نام درس نام استاد زمان برگزاري لینک پشتیبان
1 حقوق اساسي(3) استاد سارا بشري سه شنبه 09:45 - 11:15 103 لینک خانم شوندی
2 کابرد آزمون هاي هوش و استعداد در مشاوره دکتر اعظم بهرامي سه شنبه 09:45 - 11:15 301 لینک خانم شوندی
3 مديريت منابع انساني دکتر فاطمه بهادري سه شنبه 10:15 - 12:45 101 لینک خانم شوندی
4 زبان انگليسي استاد زينب سادات پيمبرپور سه شنبه 10:30 - 13:00 202 لینک خانم شوندی
5 حسابداري شرکت ها 1 استاد سميه صفدري سه شنبه 11:30 - 14:00 لینک خانم شوندی
6 مباني حسابداري مديريت دکتر فاطمه تلخابي سه شنبه 11:30 - 14:00 102 لینک خانم شوندی
7 جرم شناسي استاد سارا بشري سه شنبه 11:30 - 13:15 105 لینک خانم شوندی
8 حقوق مدني(6) عقود معين قسمت(الف) دکتر مرضيه صفدري سه شنبه 14:00 - 16:30 302 لینک خانم غانم
9 حسابداري ميانه 2 استاد مرتضي کرمي سه شنبه 14:00 - 17:15 203 لینک خانم غانم
10 رياضي کاربردي دکتر علي رنجبري سه شنبه 14:15 - 16:45 201 لینک خانم غانم
11 تمثيل شناسي و اسطوره استاد محمدرضا آزاد سه شنبه 14:30 - 16:00 105 لینک خانم غانم
12 حقوق جزاي اختصاصي 3 دکتر مرضيه ديرباز سه شنبه 14:30 - 16:00 104 لینک خانم غانم
13 حقوق ثبت دکتر سيدمحسن رضوي اصل سه شنبه 16:00 - 17:30 103 لینک خانم غانم
14 روش تحقيق دکتر مجيد سليماني سه شنبه 16:15 - 17:45 105 لینک خانم غانم
15 قواعد فقه 2 استاد مصطفي صرفي سه شنبه 16:15 - 17:45 104 لینک خانم غانم
16 آيين دادرسي کيفري(2) استاد مهدي آقاجاني سه شنبه 17:00 - 18:00 302 لینک خانم غانم
17 سيستم هاي اطلاعاتي مديريت دکتر مونا جامي پور سه شنبه 17:30 - 20:00 201 لینک خانم غانم
18 اقتصاد خرد استاد سعيد مهدوي وفا سه شنبه 17:45 - 20:00 103 لینک خانم غانم
19 آيين نگارش اسناد دکتر سيدمحسن رضوي اصل سه شنبه 18:00 - 19:30 104 لینک خانم غانم
20 روابط فرهنگي بين الملل دکتر علي باقي نصرآبادي سه شنبه 18:15 - 19:45 105 لینک خانم غانم
21 فلسفه حقوق دکتر سيدمهدي علوي سه شنبه (هفته فرد) 18:30 - 20:00 203 لینک خانم غانم
22 ارتباط تصويري استاد محمدرضا آزاد سه شنبه 12:45 - 14:15 101 لینک خانم منتظری
23 انديشه اسلامي 2 استاد مصطفي صرفي سه شنبه 12:45 - 14:15 104 لینک خانم منتظری
24 اخلاق اسلامي استاد سيدعليرضا سيدموسوي سه شنبه 13:00 - 14:30 301 لینک خانم منتظری
25 پروژه دکتر فاطمه بهادري سه شنبه 13:30 - 15:00 204 لینک خانم منتظری
26 مديريت توليد استاد معصومه کاظمي سه شنبه 13:30 - 16:00 103 لینک خانم منتظری
27 فعالیتهای بدنی و تندرستی استاد فائزه وحیدمقدم جبرانی14:00 - 15:30 302 لینک خانم منتظری
28 ماليه عمومي و تنظيم خط مشي دولت ها استاد سعيد مهدوي وفا سه شنبه 14:30 - 17:00 102 لینک خانم منتظری
29 اصول حسابداري 2 دکتر فاطمه تلخابي سه شنبه 14:30 - 17:30 202 لینک خانم منتظری
30 روانشناسي عمومي دکتر هدي لاجوردي سه شنبه 14:45 - 17:15 301 لینک خانم منتظری
31 مباني حسابداري بخش عمومي استاد سميه صفدري سه شنبه 15:00 - 17:30 101 لینک خانم منتظری
32 بازاريابي و مديريت بازار(با رويکرد اسلامي) استاد مهدي يزديان سه شنبه 15:00 - 17:15 204 لینک خانم منتظری
33 مديريت توسعه دکتر حميده عباسي سه شنبه 15:15 - 17:15 سايت لینک خانم منتظری
34 حقوق کار استاد سيدعلي محمدحسيني نژاد سه شنبه 08:00 - 09:30 302 لینک خانم همایی
35 اصول فقه(2) دکتر سيدعلي طباطبائي خواه سه شنبه 08:00 - 09:30 103 لینک خانم همایی
36 آسيب شناسي خانواده استاد سميه ساکت سه شنبه 08:00 - 09:30 301 لینک خانم همایی
37 اخلاق حرفه اي در مشاوره استاد علي اکبر رضاخو سه شنبه 08:00 - 09:30 201 لینک خانم همایی
38 رياضي عمومي 1 استاد هوشيار آزاد  جبرانی 08:30 - 10:30  لینک خانم همایی
39 متون فقه(2) فقه خانواده دکتر سيدعلي طباطبائي خواه سه شنبه 09:45 - 11:15 302 لینک خانم همایی
40 حقوق بشر در اسلام استاد سيدعلي محمدحسيني نژاد سه شنبه 09:45 - 11:15 203 لینک خانم همایی
41 روان شناسي تحولي (2) استاد سميه ساکت سه شنبه 09:45 - 11:15 201 لینک خانم همایی
42 حقوق مدني(4) الزامات خارج از قراردادها دکتر مرضيه صفدري سه شنبه 11:30 - 13:15 103 لینک خانم همایی
43 مسائل نوجوانان و جوانان استاد فهيمه خانعلي زاده سه شنبه 11:30 - 13:00 301 لینک خانم همایی
44 روش ها و فنون راهنمايي و مشاوره دکتر اعظم بهرامي سه شنبه 11:30 - 13:00 201 لینک خانم همایی
45 ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت استاد سعيد مهدوي وفا سه شنبه 12:00 - 13:30 302 لینک خانم همایی