❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

لینک کلاس های الکترونیکی (مجازی) سه شنبه 19 فروردین - واحد برادران

لینک کلاس های الکترونیکی (مجازی) سه شنبه 19 فروردین - واحد برادران

1. از سال جدید ورود به سامانه با نام کاربری الزامی است. نام کاربری و رمز عبور دانشجویان یکسان بوده و هر دو شماره دانشجویی می باشد.
2. صرفا از طریق رایانه شخصی یا لپ تاپ وارد کلاس های آنلاین شوید. استفاده از موبایل توصیه نمی شود و با مشکلاتی همراه است.
3. از آخرین نسخه های مرورگرهای فایرفاکس یا کروم برای اتصال به کلاس آنلاین استفاده نمایید.
4. کلیه کلاس‌ها طبق تقویم آموزشی (روز و ساعت تعیین شده در انتخاب واحد) بصورت آنلاین برگزار می گردد.

ردیف نام درس نام خانوادگی
استاد
برنامه زمانی لینک پشتیبان
1 تفسير موضوعي قرآن بهشتي پور سه شنبه 09:00 - 10:30 207. ** لینک ربانی
2 حرکات اصلاحي مشهدي سه شنبه 09:30 - 11:00 301. ** لینک ربانی
3 آشنايي با فلسفه اسلامي ايران دوست سه شنبه 10:45 - 12:15 204. ** لینک ربانی
4 راهنمايي و مشاوره تحصيلي و شغلي فهيمي سه شنبه 11:15 - 12:45 207. ** لینک ربانی
5 اخلاق اسلامي بهشتي پور سه شنبه 11:30 - 13:00 102. ** لینک ربانی
6 زبان تخصصي 1 مهران پور سه شنبه 11:30 - 13:00 106. ** لینک ربانی
7 آمار استنباطي صابري سه شنبه 12:30 - 15:00 204. ** لینک ربانی
8 متون حقوقي(3) حقوق عمومي عرفاني نسب سه شنبه 13:15 - 14:45 102. ** لینک آل احمد
9 يادگيري حرکتي فهيمي سه شنبه 13:15 - 14:45 301. ** لینک آل احمد
10 حقوق اساسي 2 رئيسي سه شنبه 13:15 - 14:45 205. ** لینک ربانی
11 کاربرد آمار توصيفي در مديريت محمدي ترکماني سه شنبه 13:15 - 14:45 307. ** لینک ربانی
12 روانشناسي شخصيت سعادت اظهر سه شنبه 13:15 - 14:45 207. ** لینک میرعبداللهی
13 مباحث اساسي در روانشناسي 1 آرشيد سه شنبه 13:15 - 14:45 201. ** لینک میرعبداللهی
14 مديريت سازمان هاي محلي و شهرداريها وکيلي سه شنبه 14:00 - 16:30 306. ** لینک ربانی
15 اصول حسابداري 1 روح پرور سه شنبه 14:00 - 17:00 ** لینک میرعبداللهی
16 بهايابي 2 آذربويه سه شنبه 14:15 - 16:45 103. ** لینک میرعبداللهی
17 حسابداري پيشرفته 1 جوزداني سه شنبه 14:15 - 16:45 105. ** لینک آل احمد
18 حقوق کار رئيسي سه شنبه 15:00 - 16:30 107. ** لینک حسینی
19 حقوق بين الملل خصوصي 2 عرفاني نسب سه شنبه 15:00 - 16:30 106. ** لینک حسینی
20 ادله اثبات دعوي اسحاقي سه شنبه 15:00 - 16:30 ** لینک حسینی
21 حقوق مدني(5) خانواده علوي سه شنبه 15:00 - 16:30 102. ** لینک ربانی
22 روش تحقيق ابروش سه شنبه 15:00 - 16:30 101. ** لینک میرعبداللهی
23 حقوق جزاي اختصاصي 1 کشاورزي سه شنبه 15:00 - 17:30 302. ** لینک میرعبداللهی
24 حسابداري پيشرفته 2 جهانگيرنيا سه شنبه 15:00 - 17:30 ** لینک آل احمد
25 مباني مديريت رفتار سازماني ذاکريان سه شنبه 15:00 - 16:30 301. ** لینک ربانی
26 اصول فقه(2) طبري سه شنبه 15:00 - 16:30 108. ** لینک میرعبداللهی
27 آمار توصيفي صابري سه شنبه 15:00 - 16:30 201. ** لینک آل احمد
28 مقدمات مکانيک حرکت انسان اکبرپور بني سه شنبه 15:00 - 16:30 307. ** لینک آل احمد
29 روانشناسي تحولي 1 رضاخو سه شنبه 15:45 - 17:15 204. ** لینک ربانی
30 روانشناسي تربيتي آرشيد سه شنبه 15:45 - 17:15 207. ** لینک ربانی
31 مسائل فرهنگي جهان معاصر باقي نصرآبادي سه شنبه 16:30 - 18:00 101. ** لینک حسینی
32 حقوق مدني 8 طبري سه شنبه 16:45 - 19:15 107. ** لینک میرعبداللهی
33 تاريخ مديريت و تشکيلات در اسلام وکيلي سه شنبه 16:45 - 18:15 305. ** لینک آل احمد
34 حقوق کار رئيسي سه شنبه 16:45 - 18:15 102. ** لینک حسینی
35 زبان تخصصي 1 عرفاني نسب سه شنبه (هفته فرد) 16:45 - 19:45 205. ** لینک میرعبداللهی
36 مديريت مراکز آموزشي و فرهنگي ابروش سه شنبه 16:45 - 18:15 306. ** لینک میرعبداللهی
37 سرپرستي و مديريت اردوها و کاروانهاي ورزشي رمضان بيگي سه شنبه 16:45 - 18:15 307. ** لینک آل احمد
38 مباني حسابداري مديريت جوزداني سه شنبه 17:00 - 19:30 105. ** لینک ربانی
39 ماليه عمومي گل دوست سه شنبه 17:00 - 18:30 103. ** لینک ربانی
40 روانشناسي سياسي مطهرنيا سه شنبه 17:30 - 19:00 204. ** لینک ربانی
41 کاربرد کامپيوتر در روانشناسي ديبائي صابر سه شنبه 17:30 - 19:00 سايت ** لینک حسینی
42 حقوق جزاي اختصاصي 3 کشاورزي سه شنبه 17:45 - 19:15 106. ** لینک حسینی
43 مباحث جاري در حسابداري جهانگيرنيا سه شنبه 17:45 - 19:15 ** لینک میرعبداللهی
44 نگارش فارسي اسماعيلي سه شنبه 17:45 - 19:15 202. ** لینک آل احمد
45 حقوق تجارت 4 امين زاده سه شنبه 18:00 - 19:15 302. ** لینک آل احمد
46 مديريت مراکز آموزشي و فرهنگي ابروش سه شنبه 18:30 - 20:00 305. ** لینک میرعبداللهی
47 حقوق فرهنگي علم الهدي سه شنبه 18:30 - 20:00 101. ** لینک میرعبداللهی
48 توسعه اقتصادي و برنامه ريزي گل دوست سه شنبه 18:30 - 21:00 306. ** لینک آل احمد
49 مقدمات جامعه شناسي ورزشي اسدي نيا سه شنبه 18:30 - 20:00 307. ** لینک آل احمد
50 توانبخشي کودکان با نيازهاي ويژه رضاخو سه شنبه 19:15 - 20:45 ** لینک آل احمد
51 آيين دادرسي مدني 3 بوالحسني سه شنبه 19:30 - 21:00 302. ** لینک آل احمد
52 خواندن و درک مطلب پيشرفته دهقاني فيروزآبادي سه شنبه 19:30 - 21:00 202. ** لینک میرعبداللهی
53 حقوق و اقتصاد امين زاده سه شنبه 19:30 - 20:30 108. ** لینک میرعبداللهی