فارغ التحصیلان پذیرفته شده موسسه در مقاطع بالاتر

56 نفر از فارغ التحضیلان موسسه در دانشگاه های سراسر کشور در مقاطع بالاتر پذیرفته شدند.

موسسه آموزش عالی طلوع مهر ضمن عرض تبریک ، آرزوی توفیق و سربلندی این عزیزان را در تمامی مراحل زندگی خواستار است.

 

 

ردیف

نام نام خانوادگی

رشته تحصیلی

ردیف

نام نام خانوادگی

رشته تحصیلی

1

مریم صمدی

آموزش راهنمایی و مشاوره

29

سعید محمدی

مدیریت بازرگانی

2

مصطفی فریدی

حسابداری

30

هدی شهام

مدیریت بازرگانی

3

مهدی شفیعی نوید

حسابداری

31

مهدی زینلی

مدیریت بازرگانی

4

زینب صلواتی

حسابداری

32

امیر احسان دارابی

مدیریت بازرگانی

5

جواد فاطمی نژاد

حسابداری

33

مهدی دماوندی

مدیریت بازرگانی

6

محسن شاهمیری

حسابداری

34

منا طلاییان

مدیریت بازرگانی

7

حسن کریمی مهر

حسابداری

35

فاطمه قدمی

مدیریت بازرگانی

8

حسین جم

حسابداری

36

سمانه میعادیان

مدیریت بازرگانی

9

مسعود سعادت یزدانی

حسابداری

37

موسی بختیاری

مدیریت بازرگانی

10

مجید رضازاده

حقوق فضایی

38

مسعود افشین

مدیریت بازرگانی

11

ابراهیم لونی

حقوق فضایی

39

مجتبی بهرامی محمودیان

مدیریت بازرگانی

12

ابراهیم کارگران

مدیرت امور فرهنگی

40

سید جواد حسینی رئوف

مدیریت بازرگانی

13

محمد تقی سیفی

مدیرت امور فرهنگی

41

سید رسول حسینی فر

مدیریت بازرگانی

14

رحمانی مولائی الانق

مدیرت دولتی

42

محمد جواد الهی پور

مدیریت بیمه

15

سید سعید پیشوایی

مدیرت دولتی

43

داود عرب خراسانی

مدیریت بیمه

16

رضا صالحی

مدیرت دولتی

44

علی رفیعی

مدیریت بیمه

17

مجید مومو خانی

مدیرت دولتی

45

احسان منصوریان

مدیریت بیمه

18

محمد رضا آخوند زاده

مدیریت امور فرهنگی

46

سعید عادل

مدیریت دولتی

19

حامد اخوان زاه

مدیریت امورفرهنگی

47

سجاد محمدی

مدیریت دولتی

20

سید محمد جواد آل احمد

مدیریت امورفرهنگی

48

علی رضا محمدی

مدیریت دولتی

21

علی دهقانی

مدیریت امورفرهنگی

49

سیف اله اکبری

مدیریت دولتی

22

رضا فلاحی

مدیریت امورفرهنگی

50

علی رزتاب

مدیریت دولتی

23

فاطمه قادری

مدیریت امورفرهنگی

51

منصوره جعفری

مدیریت دولتی

24

سید مسعود مجیدی منفرد

مدیریت امورفرهنگی

52

محمد عزیزادگان

مدیریت دولتی

25

سید محمدصادق میرباقری

مدیریت امورفرهنگی

53

محمد فراهانی

مدیریت دولتی

26

محمد خواجه بیاتی

مدیریت امورفرهنگی

54

حسین عبدالعلی

مدیریت دولتی

27

مجتبی قاسم عموئیان

مدیریت بازرگانی

55

محدثه رستمی

مدیریت دولتی

28

حجت اله بیگی

مدیریت بازرگانی

56

محمد تقی زارعی

مدیریت صنعتی