گزارش تصویری/ شبی با اهل قلم

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی طلوع مهر مراسم "شبی با اهل قلم" به همت کانون نویسنگان قم با حضور استاد ابوالفضل طریقه دار
در موسسه آموزش عالی طلوع مهر برگزار شد.