دوشنبه, 01 مرداد 1397

misسیستم های اطلاعاتی مدیریت

نویسنده: سیدمحمدرضا سبحانی پور

نوبت چاپ: اول، 1394

به همت موسسه آموزش عالی طلوع مهر


 

این کتاب بر پایه معلومات ارزشمند نگارنده در طول سالیان گذشته و با اتکا بر تجارب حاصله از تدریس در دروس مختلف حاصل گردیده و منبع مناسبی برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد گرایش های مختلف مدیریت محسوب می گردد.

مطالعه بیشتر...
 

نظریه عقد در فقه جعفری

نویسنده: علی بنایی

نوبت چاپ: اول، 1393

به همت موسسه آموزش عالی طلوع مهر


فقه اسلامی در دوران معاصر، تحولاتی مهم را از سر گذرانده است. تدوین موسوعه های فقهی، پرداختن به فقه مقارن و برگزاری کنفرانس های فقهی، جلوه هایی از این تحول است.

مطالعه بیشتر...