کتاب سیستم های اطلاعاتی مدیریت

misسیستم های اطلاعاتی مدیریت

نویسنده: سیدمحمدرضا سبحانی پور

نوبت چاپ: اول، 1394

به همت موسسه آموزش عالی طلوع مهر


 

این کتاب بر پایه معلومات ارزشمند نگارنده در طول سالیان گذشته و با اتکا بر تجارب حاصله از تدریس در دروس مختلف حاصل گردیده و منبع مناسبی برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد گرایش های مختلف مدیریت محسوب می گردد.

 

سیستم های اطلاعاتی مدیریت تألیف سید محمدرضا سبحانی پور در نه فصل و مختص دانشجویان رشته مدیریت و سایر علاقه مندان به این حوزه آموزشی تألیف گردیده است.