❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

فارسی

بانک های اطلاعاتی فارسی

ردیف

نام بانک اطلاعاتی

1

پایگاه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(معروف به ایران داک)

2

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

3

کتابخانه ملی ایران

4

بانک اطلاعات نشریات کشور

5

پایگاه مجلات تخصصی نور

6

ویکی پدیا

7

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

8

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات منطقه ای

9 پایگاه مقالات همایش های برگزار شده
10 پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

11

فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن

 

نشریات آینده پژوهی

12

مجله بین المللی آینده پژوهی

13

فصلنامه مطالعات آینده پژوهی

14

فصلنامه آینده پژوهی ایران

15

پایگاه اینترنتی آینده پژوهی

 

سازمان های آینده پژوهی

16

اندیشگاه آتی نگار

17

بنیاد توسعه بنیاد توسعه فردا

18

اندیشکده صنعت و فناوری

 19

پژوهشکده مطالعات آینده


1.پایگاه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران: در این پایگاه بیشتر پایان نامه های سراسر کشور فهرست شده و در دسترس می باشد.


2.پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی: در این پایگاه تمامی مقالات نشریات علمی کشور فهرست شده و بصورت "تمام متن" در دسترس عموم می باشد.


3.کتابخانه ملی ایران: هر کتابی که در سطح کشور چاپ می گردد یک نسخه در پایگاه این کتابخانه فهرست شده و قابل جستجو می باشد.


4.بانک اطلاعات نشریات کشور: در این پایگاه انواع نشریات اعم از علمی و خبری فهرست می باشد و در برخی مقالات دسترسی "تمام متن" می باشد. مزیت این پایگاه عدم محدودیت به نشریات علمی می باشد.


5.پایگاه مجلات تخصصی نور: در این پایگاه بیشتر مقالات و محتوای دینی گردآوری شده است لکن جهت دریافت مقاله به صورت "تمام متن" بایستی اشتراک خریداری نمایید.

ویکی پدیا: در این پایگاه بیشتر جهت اخذ تعریف جامعی از یک حوزه مطالعاتی استفاده می شود. به عنوان مثال جهت تعریف واژگان کلیدی می توان از این پایگاه استفاده نمود.