نمایشگاه تالیفات اساتید ودانشجویان واحد خواهران

بفرمایید مطالعه ...

به مناسبت هفته پژوهش ودر راستای اهداف موسسه آموزش عالی طلوع مهر  نمایشگاه تالیفات  اساتید ودانشجویان واحد خواهران  به همراه عرضه وارائه کتاب و مجلات تخصصی مورد نیاز دانشجویان از تاریخ 29 آذر ماه لغایت 1 دی ماه در سالن مطالعه موسسه آموزش عالی طلوع مهر برگزار می گردد.

در حاشیه این نمایشگاه نشست های تخصصی اساتید موسسه طلوع مهر پیرامون مسائل علمی – پژوهشی در جهت بالا بردن  بنیه و سطح علمی دانشجویان دختر برگزار خواهد شد.