مسابقه دوچرخه سواری بزرگداشت دهه مبارک فجر

مسابقه دوچرخه سواری بزرگداشت دهه مبارک فجر


زمان:سه شنبه17بهمن 1396ساعت15
مکان:پردیسان-مقابل موسسه طلوع مهر


دوچرخه شرکت کنندگان توسط موسسه تأمین می گردد.

به علت محدودیت تعداد دوچرخه های موجود، اولویت با افرادی است که زودتر نسبت به ثبت نام افدام نمایند.


جهت ثبت نام به واحد فرهنگی دانشجویی مراجعه نمایید.