اطلاعیه وام صندوق رفاه دانشجویی

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم متقاضی وام صندوق رفاه می رساند،با توجه به ابلاغ جدید صندوق رفاه دانشجویی آخرین زمان ثبت در خواست وام صندوق رفاه دانشجویی و همچنین تحویل سند تعهد   فقط تا تاریخ 97/02/07 در وب سایت http://bp.swf.ir/ می باشد و بعد از آن سیستم صندوق رفاه بسته و امکان ثبت و تایید درخواست نخواهد بود.

 

امور دانشجویی