امور رفاهی

اطلاعیه خدمات کار دانشجویی

به منظور بهره‌گيري از توانمندي‌هاي دانشجويان در پيشبرد امور خدماتي و رفاهي، فرهنگي، ورزشي، آموزشي و پژوهشي بصورت پاره وقت، امور دانشجویی در نظر دارد از خدمات دانشجويان تحت عنوان كار دانشجويي مطابق آئين نامه و مقررات مربوطه به شرح ذيل استفاده نمايد.

ادامه مطلب: اطلاعیه خدمات کار دانشجویی

اطلاعیه مسابقات ورزشی

قابل توجه دانشجویان محترم (خواهران و برادران) :
مؤسسه آموزش عالی در نظردارد دانشجویان منتخب در رشته های ورزشی انفرادی ذیل را حداکثر تا تاریخ 22/8/1394 جهت شرکت در المپیاد دانشجویی و مسابقات منطقه ای و ملی معرفی نماید.

ادامه مطلب: اطلاعیه مسابقات ورزشی

اطلاعیه معرفی نمایندگان دانشجویی


قابل توجه دانشجویان محترم:
مسئولین مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر جهت تعامل سازنده با دانشجویان محترم، نمایندگان دانشجویان در هر رشته-ورودی را با همکاری دانشجویان انتخاب نموده و طبق لیست ذیل معرفی می نماید، ضمنا اولین جلسه هماهنگی و معارفه با تمامی نمایندگان برگزار گردید و طبق توافقات صورت گرفته مقرر شد نتیجه آن به استماع دانشجویان محترم واصل گردد.

ادامه مطلب: اطلاعیه معرفی نمایندگان دانشجویی

زیر مجموعه ها

زیر مجموعه ها